Cílem navázané spolupráce je podle vedoucí Vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS Zlínského kraje Dany Poláškové mimo jiné prohloubit praktické znalosti a dovednosti příslušníků horské služby.

„Aby byli schopni poskytnout neodkladnou první pomoc při život zachraňujících úkonech, závažných poraněních a dalších návazných stavech,“ řekla Polášková.

Restaurovaná socha Matka s dítětem opět zdobí park v Karolince; květen 2024
Park v Karolince zdobí opravená socha matky s dítětem. Střeží časovou kapsli

Zároveň jde také o to, aby se zdravotničtí i horští záchranáři vzájemně lépe poznali osobně.

„A tím zvýšili efektivitu spolupráce při záchraně lidského života,“ dodala Polášková.

Členové horské služby na záchrance zatím absolvují odbornou přípravu.

„Pod vedením lektorů si prohlubují znalosti a dovednosti například v zabezpečení základních životních funkcí, poskytování první pomoci při zevním krvácení, šoku, intoxikaci či popálení, seznamují se s vybavením záchranářských posádek včetně způsobu jeho užívání,“ Josef Slovák z Horské služby Beskydy.

S výjezdovými posádkami ZZS Zlínského kraje budou horští záchranáři jezdit coby stážisté v oblastech Valašské Meziříčí a Vsetín.