Vesnici na jihu Valašska bude řídit patnáctičlenné zastupitelstvo. „Přál bych si, aby si naše vesnice udržela pozici, kterou má nejen v našem regionu, ale i v celé České republice. Aby se jejím obyvatelům v jejich dědině dobře žilo," vyjádřil se bezprostředně po zvolení staronový šéf radnice Josef Tkadlec.

Nové zastupitelstvo a vedení obce je připraveno pokračovat v činnosti, která povede k neustálému zkvalitňování života ve vesnici. Má však před sebou i dva stěžejní úkoly. „Chtěli bychom v novém volebním období dokončit všechno, co souvisí s bezpečností silničního provozu u nás. Nejde jen o dokončení kruhového objezdu, ale také vybudování kvalitní sítě chodníků, přechodů pro chodce, opravu podjezdu pod brumovskou železnicí a podobně," řekl Valašskému deníku Josef Tkadlec.

Podle něj je druhým zásadním úkolem k řešení vybudování kulturního centra. „Jsme jednou z mála dědin, které kulturní dům nemají. Jeho postavení by napomohlo nejenom v činnosti našich spolků, ale i všem občanům. Bude větší možnost pro pořádání kulturních a společenských akcí," dodal starosta Tkadlec.