Jaromír Kudlík byl součástí komunální politické scény v regionu více než dvacet pět let. „Byl jedním z hybatelů Sametové revoluce na Valašsku, prvním polistopadovým starostou našeho města a kromě minulého volebního období byl vždy členem vedení města nebo rady," připomněl místostarosta Vsetína Tomáš Pifka.

Dodal, že Jaromír Kudlík vtiskl svou odbornost do investic na území města a celého regionu. „Svědky jeho práce a vzpomínkou na jeho osobu zůstávají kruhové objezdy, nádražní ulice či budova KICu ve Vsetíně, hájenka v Semetíně a mnoho dalších staveb," řekl Tomáš Pifka.

Jednou z nejrozsáhlejších sérií staveb, s níž bylo jméno Jaromíra Kudlíka coby předsedy rady Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (SOMV) spojeno, je projekt Čistá řeka Bečva.

Projekt za zhruba dvě miliardy korun, jehož cílem je odkanalizování měst a vesnic podél toku řeky. Patří k nejrozsáhlejším svého druhu v Evropské unii. Jeho první etapa je dokončená, druhá před dokončením.

Náhlé úmrtí duchovního otce projektu Jaromíra Kudlíka vyvolává otázku, kdo jej v pozici předsedy rady SOMV nahradí. „Projekt se nedá zastavit, práce musí pokračovat," řekla tajemnice kanceláře SOMV Eva Rafajová. Podle jejích slov je náhlý odchod předsedy sdružení velkou a prakticky nenahraditelnou ztrátou.

O nástupci musí v souladu s platnými stanovami rozhodnout valná hromada Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko. Tu je potřeba v dohledné době svolat. O termínu se rozhodne zřejmě na dnešním (čtvrtek 27. srpna) jednání rady sdružení. „Na něm ale nikdo konkrétní zvolen být nemůže a nebude. Není to v kompetenci rady," řekla Eva Rafajová.

Zpráva o tragické smrti zasáhla také kolegy Jaromíra Kudlíka ve vsetínském hnutí ANO, které reprezentoval 
v městském zastupitelstvu a radě města. „Je to pro nás velká ztráta. Jarda byl člověk nenahraditelný, s velkým přehledem, důsledný a poctivý. Znal dokonale problémy Vsetína a za dlouhé roky působení v komunální politice pro město vykonal spoustu skvělé práce," řekl stranický kolega a radní za ANO Jiří Kašpar.

Mluvit o tom, kdo Jaromíra Kudlíka nahradí, podle jeho slov ještě není na pořadu dne. To se ale týká především rady města. V případě zastupitelstva je totiž další postup jasný. „Procesně je to záležitost jednoduchá, protože ji stanoví zákon. Na místo Jaromíra Kudlíka postupuje další náhradník podle výsledků voleb. Pokud ten odmítne, postupuje další a tak dále," přiblížil starosta Vsetína Jiří Čunek.

V tomto případě určil výsledek podzimních komunálních voleb prvním náhradníkem za hnutí ANO Martinu Hovořákovou. Ta by měla složit slib zastupitelky na nejbližším zasedání vsetínských zastupitelů.

Kdo bude nástupcem Jaromíra Kudlíka v městské radě, nelze prozatím s určitostí říct. V tomto případě totiž nemusí jít o člena hnutí ANO. Výsledné jméno bude výsledkem jednání vládnoucí koalice se zástupci dalších politických stran v zastupitelstvu.

Starosta Jiří Čunek i místostarosta Tomáš Pifka uvedli, že jsou ve spojení s rodinou zemřelého Jaromíra Kudlíka. „Je to právě rodina, která je nyní prioritou, a která trpí nejvíce," vyjádřil se starosta Jiří Čunek. Vedení města je podle obou politiků připravené nabídnou pomoc či prostory, pokud by rodina souhlasila s veřejným posledním rozloučením s Jaromírem Kudlíkem. Termín pohřbu však prozatím není stanovený.