V případě nutnosti tak nemusí být pacient k dalšímu transportu převážen například do Vsetína. „Je to dobrá zpráva. Nejen pro místní, ale také pro turisty. Budou se u nás cítit bezpečněji," pověděla Jana Fojtášková z Velkých Karlovic.

Platí to zejména pro zimní období. Vyhledávání vhodných a bezpečných míst pro přistávání zdravotnického vrtulníku je v tu dobu s ohledem na terénní podmínky složité. „Heliport a příjezdová komunikace k němu budou v celoročním režimu údržby. Použít jej tak je možné kdykoliv," uvedl ředitel Městského bytového podniku Karolinka Jaroslav Valián. Právě byťák se bude o údržbu a provoz heliportu starat.

Uvedením heliportu do provozu Karolinka dokončila v této oblasti Vsetínska kompletaci prostor a vybavení jednotek Integrovaného záchranného systému.

„Hasiči, zdravotníci i policisté tu mají kompletní zázemí s moderními komunikačními i odbornými prvky," vyjádřila se pro Valašský deník starostka Karolinky Marie Chovanečková.

Oblast, kterou jednotky Integrovaného záchranného systému v této části Horního Vsacka takzvaně obhospodařují, sahá od Halenkova po hranici se Slovenskem.

„Patří do ní také Kohútka a další sportovně rekreační střediska na svazích Javorníků, na Soláni a další," dodala Chovanečková.