Konal se zde takzvaný Hejtmanský den, při kterém měli představitelé samospráv možnost setkat se s vedením a zástupci Krajského úřadu ve Zlíně v čele s hejtmanem kraje Stanislavem Mišákem. Mezi nejdiskutovanější témata patřilo například školství, zadlužení jednotlivých obcí či dostavba rychlostní komunikace Vsetín – Valašské Meziříčí.

Po úvodním přivítání, při kterém nechyběl ani symbolický přípitek valašskou slivovicí, se moderování setkání ujal domácí starosta Čeněk Hajný. Zajímavá debata se rozvinula například o pokračování rychlostní silnice ze Vsetína do Meziříčí, jejíž první část byla otevřena vloni. „Zajímá nás, zda a kdy se bude pokračovat ve stavbě jejího druhého úseku mezi Jablůnkou a Bystřičkou,“ ptal se Hajný. Právě tento úsek se totiž většiny obcí, které měly včera v Jablůnce své zástupce, dotýká.

Vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu Emilie Slavíková shromážděné starosty ujistila, že projektová příprava druhého úseku stále běží. „V letošním roce je na ni vyčleněno třináct milionů korun. Dokumentace pro územní rozhodnutí má být kompletní do října,“ přiblížila situaci Slavíková. Dodala, že pro příští rok je v rozpočtu Ředitelství silnic a dálnic ČR na stavbu určeno asi 900 milionů korun.

Otázkou zůstává, jestli budou uvolněny, protože stále platí rozhodnutí ministerstva dopravy nezahajovat žádné nové stavby. „Dostavba rychlostní silnice je naší prioritou. Musíme tlačit na to, aby mohla pokračovat,“ uvedl náměstek hejtmana Libor Lukáš. V tom podle něj mohou pomoci i starostové například sepsáním společného prohlášení, kterým by mohl kraj podpořit svou argumentaci při jednáních s ministerstvem. „V otázce rychlostní silnice jsme s ostatními starosty všichni zajedno. Všichni se k takové výzvě určitě přidají,“ souhlasil starosta Bystřičky Zbyněk Fojtíček.

Jiný velký problém, se kterým se starostové obraceli na krajskou reprezentaci, bylo velké zadlužení obecních rozpočtů. Mnohé obce kvůli tomu upouštějí od plánování nových investic, protože jim chybí finanční prostředky. „Už nyní splácíme dva úvěry. Pro příští rok jsme zařazeni do projektu Čistá řeka Bečva II, který nás přijde na dalších čtyřicet milionů korun. Na nic jiného už opravdu nezbude,“ postěžoval si například starosta Liptálu Miroslav Vaculík. „Splácíme čtyři miliony ročně na tříprocentní úrok. Žádali jsme odklad splátek kvůli propadu daňových příjmů, ale nebylo nám vyhověno,“ přidala se starostka Ratiboře Jiřina Sklenská. Právě propad daňových příjmů snížil vloni obecní rozpočty zhruba o patnáct procent. Stejná situace bude zřejmě i letos. „Je to ale problém obcí i celého kraje. Také nám chybí zhruba miliarda na rozvoj. Investiční boom se musel zákonitě pozastavit,“ souhlasil se starosty krajský hejtman Stanislav Mišák.

Dodal, že při uskutečňování některých projektů může obcím pomoci krajská organizace Regionální podpůrný zdroj, která poskytuje revolvingové úvěry.
Starostové a zástupci kraje spolu diskutovali přes dvě hodiny. Na závěr hejtman předal starostovi Jablůnky Čeňkovi Hajnému pamětní list Hejtmanského dne.