K závadě na kanalizační stoce, která odvádí značnou část splašků z téměř celého města do čistírny odpadních vod na Poschlé, došlo 24. července. Oprava si vyžádala výkopové práce do hloubky téměř pěti metrů.

Řidiči museli od zmíněného dne využívat objízdné trasy. Teď je průjezd možný, asfaltový povrch přibude později.

„Vzhledem k rozsahu výkopových prací očekáváme, že zemina v místě opravy bude chvíli sedat,“ vysvětlil ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín Roman Pilař.