Vznikne zde také stálá výstavní expozice hasičské techniky spojená s prezentací historie hasičů ve Zděchově. Celkové náklady na rekonstrukci dosáhnou 1,2 milionu korun.

Zděchovští zastupitelé prohlásili budovu staré hasičské zbrojnice za kulturní dědictví venkova – památku místního významu. „To vzhledem ke její historii a v regionu ojedinělému stavebnímu stylu hrázděného zdiva. Hasičská zbrojnice má již skoro sto let a po celou tuto dobu dotváří celkový vzhled středu vesnice,“ vysvětlil starosta Zděchova Tomáš Kocourek.

Současný stav stavby se ale podle něj nedá označit jinak, než za havarijní a vyžadující okamžitý zásah. „Vedle toho stojí více než stoletá historie našeho sboru dobrovolných hasičů. V současnosti nemají důstojné místo pro uložení vzácných exponátů hasičské techniky,“ přidal další důvod k opravám Kocourek. Své místo naleznou právě v opravené budově.

Součástí projektu na rekonstrukci zbrojnice za 1,2 milionu korun je veškerá potřebná dokumentace a zejména samotné stavební úpravy. „Ty zahrnují opravu soklového kamenného zdiva, dodatečnou hydroizolaci stavby, výměnou poškozených dřevěných prvků hrázděného zdiva a obnova lícového zdiva, částečnou výměnu oken a dveří či výměnu střešní krytiny,“ vyjmenoval starosta.

Stavba získá také nový okapový systém, vnitřních omítky a dřevěné obklady v interiéru a novou podlahu. Z celkových nákladů pokryje tři čtvrtě milionu korun dotace. Zděchov o ni požádal prostřednictvím Místní akční skupiny Valašsko – Horní Vsacko.

V současné době dolaďuje vedení obce poslední detaily a připravuje vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby. „Začít chceme na jaře. Hned jak to počasí dovolí,“ uzavřel Tomáš Kocourek.