„Pro území Zlínského kraje je k leteckému hašení primárně určen vrtulník Bell 412 Letecké služby Policie ČR a letoun An-2 „Andula“ soukromého leteckého provozovatele. Právě s tímto strojem a jeho piloty hasiči nyní cvičí,“ uvedl Tomáš Bártek, specialista v oblasti IZS a řízení jednotek PO.

Podle něj plnění letadel provádějí profesionální hasiči Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje a členové části těch jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, které byly pro tuto činnost předurčeny.

"Takových jednotek je na území kraje přibližně šest desítek a byly vytipovány s ohledem na polohu letecké pracovní plochy blízko místa jejich dislokace a s ohledem na potřebné vybavení jednotek. Letišť vhodných pro využití letounů letecké hasičské služby je ve Zlínském kraji aktuálně 16, což s výjimkou hornatého Vsetínska zajišťuje jeho velmi dobré pokrytí," vysvětlil Tomáš Bártek.

Hasiči se v tomto výcviku zaměřují na získání informací organizačního a technického charakteru, jako je vhodné ustavení techniky, kontrola pracovní plochy před příletem letounu, zásady spojení apod.

"Nezanedbatelná část je věnována také bezpečnostním pokynům vztahujících se k pohybu hasičů po letištní ploše a v okolí letadel. Praktická část je pak zaměřena na samotné plnění letounů hasební vodou pomocí mobilní požární techniky, provádění a vyhodnocování úspěšnosti shozů, či zkoušky spojení mezi hasiči na místě, osádkou letounu a krajským operačním a informačním střediskem," upřesnil specialista v oblasti IZS a řízení jednotek PO.