Stačilo pár litrů vody, a doutnající větve uhasili. Větší údiv vyvolala síla vodního děla, jež vytlačilo proud vody až nad střechu. Opodál hrozen dětí obklopuje hasiče v přilbě. „Na-ho-ru, na-ho-ru,“ skandují školáci. Muž namíří proudnici k nebi a spustí. Děti v umělém dešti nadšeně poskakují a výskají. Některé jsou za chvíli celé zmáčené. A přece si bez téhle scény konec školního roku neumějí představit. „Cvičení spojené s evakuací pořádáme každý rok. Letos byla jeho součástí záchrana zraněných z hořící budovy. Děti se naučí, jak si v takových situacích počínat. Zároveň je to pro ně zajímavé rozptýlení,“ prohlásil ředitel Milan Hendrych.