Na místo prověřovacího cvičení přijely zásahové vozy profesionálních hasičů. Posádky rozvinuly hadice a evakuovaly čtyři zaměstnankyně, které oheň podle scénáře uvěznil v budově. N

ejprve je hasiči vyvedli do bezpečí po schodišti, později svůj zákrok zopakovali za použití výsuvného žebříku s plošinou.

„Byla to zajímavá zkušenost. Díky profesionální práci hasičů i jištění pomocí úvazku a karabiny jsem se cítila velmi bezpečně,“ popsala své pocity pracovnice úřadu Danuše Haratická, jež nastoupila do plošiny z okna své kanceláře.

Také podle hasičů akce splnila svůj účel.

„Každé cvičení je pro nás dobré. Můžeme se s objektem lépe seznámit a zopakovat si naše postupy,“ zhodnotil velitel zásahu Aleš Kocián.

Budova úřadu v Zašovské ulici patří mezi objekty se zvýšeným požárním nebezpečím, kde jsou pravidelná cvičení nezbytná.

„Do této kategorie patří domy s více než sedmi podlažími, s výjimkou bytových. Cvičný poplach zde musíme provést jednou ročně,“ připomněl referent krizového řízení a požární ochrany Václav Ondřej.

JOSEF BENEŠ