Zřizovatel domova, krajská příspěvková organizace Sociální služby Vsetín, již s touto variantou nepočítá. Proti záměru se totiž postavila část obyvatel Zubří.

Domov v Zašové zahrnul Zlínský kraj do projektu takzvané transformace sociálních služeb. Jeho smyslem je přestěhovat klienty z velkého nevyhovujícího domova do několika menších v jiných městech či vesnicích.

V Zubří mělo žít třiadvacet z celkového počtu více než stovky klientů domova v Zašové. Bydlet měli ve dvou domcích v ulicích Nad Fojtstvím a Rožnovská. Odpor místních lidí ale záměr zhatil. „Nechceme dávat naše klienty do tak nepřátelského prostředí,“ zdůvodnil opuštění myšlenky ředitel Sociálních služeb Vsetín Jaromír Navrátil.

Plán stěhování handicapovaných do Zubřítotiž rozdělil město na dvě poloviny. Část obyvatel se postižených zastávala. Objevila se však také petice části místních, kteří se stěhováním postižených do svého sousedství nesouhlasili. Argumentovali nedostatkem informací, nevhodností vybraných pozemků či neexistujícím systémem návazných sociálních služeb.

K letákům se prý nikdo nepřihlásil

Vše pak korunovaly letáky, v nichž neznámí autoři tvrdili, že handicapovaní ze Zašové jsou nebezpeční či mají dokonce vražedné sklony. Od těchto letáků se však pisatelé původní petice distancovali.

Přístupu některých lidí v Zubří se podivoval také předseda Národní rady osob se zdravotním postižením v České republice Václav Krása.

„Lidé se zdravotním postižením nejsou žádní zločinci, nebezpeční devianti nebo poživatelé drog. Jsou to lidé, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu mají těžší podmínky života V žádném případě ale nejsou a ani nemohou být nijak nebezpeční svému okolí,“ napsal mimo jiné v otevřeném dopise starostovi Zubří Krása.

Nicméně petice i letáky nakonec měly požadovaný efekt. Kraj už nemá o přesun handicapovaných do Zubří zájem. „Dohodli jsme se s krajem i panem Navrátilem ze Sociálních služeb, že by stěhování klientů do Zubří nebylo nejšťastnějším řešením,“ řekl starosta Zubří Jiří Randus.

Podle svých slov však nemá z toho, jak se situace ve městě vyvinula žádnou radost.

„Ne vždy se všechno podaří. Na druhou stranu, lidé pouze využili svého demokratického práva vyjádřit svůj názor,“ poznamenal Randus.

Také krajská radní pro sociální oblast Taťána Nersesjan potvrdila, že kraj hledá pro handicapované ze Zašové domov jinde. „Od Zubří jsme upustili, ačkoliv si o tamní situaci můžeme myslet, co chceme,“ řekla Nersesjan.

Vsetín, Meziříčí nebo Rožnov?

Pozornost úřadu se nyní soustředí na větší valašská města. „I z důvodu lepší návaznosti na další sociální služby jednáme s představiteli Vsetína, Valašského Meziříčí či Rožnova pod Radhoštěm,“ prozradila radní.

O rušení DOZP v Zašové rozhodli úředníci ministerstva práce a sociálních věcí, když organizaci zařadili do pilotního projektu transformace pobytových zařízení sociálních služeb.

Budova v Zašové nevyhovuje

Snahou ministerstva je potlačit ústavní velkokapacitní služby a nahradit je jinými formami podpory a pomoci. „Budova v Zašové je nevhodná ze dvou důvodů. Prvním je četnost někdy až čtrnácti lůžek na jednom pokoji. Za druhé, je to čistě mužský domov a klientů je na jednom místě příliš, což nevyhovuje současným trendům,“ vysvětlila Nersesjan.

Mimo to je zašovský domov umístěn v bývalém klášteře.

Případným stavebním zásahům do historické stavby brání provozovatelům také statut památkově chráněné budovy.