Více než stovka v zemi zakopaných rozměrných nádrží pojala miliony litrů paliva. Čerpala z nich už prvorepubliková armáda, poté vojáci nacistického Německa i vojska Varšavské smlouvy.

Vojenská historie Halenkova se začala psát ve třicátých letech minulého století. Během hospodářské krize tehdejší představitelé vesnice souhlasili se stavbou armádních skladů pohonných hmot, aby zajistili místním lidem práci.

„Za tehdejší krize to bylo dobré, lidé byli vděční, že práci mají. Později už to ale bylo horší,“ říká současný starosta Halenkova Radek Chromčák.

Armádní sklady byly zrušeny v roce 2003 a areál se stovkou zakopaných nádrží později bezúplatně převeden do majetku obce. A rozhodně to nebyl „dárek“, který je přijímaný s radostí a nadšením.

„Bylo to bezúplatně převedeno za podmínky, že obec už po státu nebude nic chtít. A že se s ekologickou zátěží vypořádá,“ připomíná Chromčák.

Předešlé vedení obce stálo před nelehkým úkolem. Nejčernější odhady mluvily o stovce a možná i dvou stech milionů korun, které bude nutné na odstranění nádrží a sanaci areálu vynaložit. Naštěstí se nenaplnily.

„Cena byla nakonec pro obec výrazně příznivější, byť stále vysoká likvidace přišla zhruba na třicet milionů korun. Nádrže se odstraňovaly postupně ve třech etapách,“ popisuje starosta.

Menší část areálu, která je zastavěná budovami, se podařilo postupně rozprodat a dnes zde mimo jiné sídlí několik soukromých firem.

Zmizela také půlkilometrová zeď, která dlouhé roky oddělovala areál od vedle procházející hlavní silnice. Otevřením prostoru konečně vzalo za své i pomyslné rozdělení Halenkova na horní a dolní část.

„Dědina se tím znovu propojila, zcelila,“ těší Radka Chromčáka.

Na rozlehlé travnaté ploše jsou prozatím vysázené dřeviny či keře. Terén si „sedá“. O jeho budoucím využití je však už delší rozhodnuto.

„Prakticky celý volný prostor je určený k zastavění. V současné době k záměru vzniká potřebná územní studie,“ prozrazuje starosta Halenkova.

Podle předběžných předpokladů by zde mělo vzniknout na čtyřicet bytových jednotek v bytových domech a další asi dvě desítky rodinných domů.