Podle lékaře Martina Janáče novinka podstatně zkrátí délku gynekologických operačních zákroků a zároveň výrazně omezí i riziko poškození tkání a orgánů. „V současné době operujeme laparoskopickou metodou ve více než sedmdesáti procentech případů. Je to méně invazivní metoda než otevřená chirurgie a kratší je také doba zotavení se,“ prozradil Janáč. S tím, že nemocnice ve Vsetíně je jedním z prvních zařízení u nás, kde se bude laparoskopický morcelator používat. Zakoupení přístroje přišlo nemocnici na necelých 240 tisíc korun. Přibližně polovinu této částky poskytla ve formě sponzorského daru vsetínská společnost Tes.