Meziříčská gobelínka se nyní stará o gobelín, nesoucí název Listopad - Prosinec, jež je součástí šestidílného celoročního cyklu utkaného na počátku osmnáctého století v dílně Jodoca Vose v Bruselu.

„Hlavním námětem jsou dva personifikovaní andělé s atributy náležejícími k daným měsícům. V tomto případě jsou to lovecké výjevy a zimní krajina. Před necelými třemi lety jsme restaurovali gobelín Září - Říjen,“ připomněl ředitel gobelínky Jan Timotej Strýček.

Poslední část cyklu, který v meziříčské gobelínové manufaktuře prochází rukama restaurátorek, se vyznačuje mimořádně náročným řemeslným zpracováním. „Gobelín je velmi jemně utkaný. Na každý centimetr připadá devět nití. Naším úkolem je dílo vyčistit, zbavit cizorodých prvků pocházejících z neodborně provedených zásahů, opravit horní a dolní bordurový lem a jednotlivé části scelit,“ vysvětlil Jan T. Strýček.

Po restauraci gobelínu se tak naskytne veřejnosti znovu příležitost zhlédnout vzácné dílo v resturované podobě přímo v galerii manufaktury ještě předtím, než bude odvezeno nazpět do hlavního města. „Práce by měly být dokončeny na sklonku roku,“ doplnil mluvčí meziříčské radnice Josef Beneš.