Pozemky, o nichž byla na posledním zasedání zastupitelstva řeč, leží prakticky v centru města, naproti centrálnímu parkovišti u nákupního střediska Albert. Nyní je ve výběrovém řízení prodává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).
Minimální nabídková cena je v tomto případě 1,451 milionu korun. Zatímco správa majetku radnice koupi z ekonomických důvodů nedoporučovala, zastupitelé uvažovali trochu jinak. „V případě, že by se do toho výběrového řízení nikdo nepřihlásil, jsme připraveni požádat o bezúplatný převod se zdůvodněním veřejného zájmu,“ uvedl Zdeněk Svoboda, vedoucí odboru investic a správy obecního majetku frenštátské radnice. Zastupitel Karel Míček však upozornil, že nepředpokládá, že se o pozemek nebude nikdo hlásit. „Rozumím tomu, že je to otázka peněz. Ale čekat na bezúplatný převod by bylo velmi naivní,“ řekl Míček a připomněl, že město má studii památníku Albína Poláška, který je situován právě do těchto míst. „Netvrdím, že je to to nejlepší, co se dá udělat, ale dovedu si tam představit i park nebo něco jiného,“ připustil další možnost Míček. Z centra města po velkém stavebním boomu koncem 80. let zcela zmizela „zelená zákoutí“ a odpočinková zóna je jen na náměstí.

Samotná trojice pozemků, které tvoří souvislý celek, ani příliš možností využití nenabízí. Problémem je totiž zatrubněná vodoteč, jež jimi prochází. Vedoucí stavebního odboru Marie Chromčáková ujistila, že pozemky jsou v územním plánu vedeny v pásmu občanské vybavenosti, takže jejich využití může být široké. Od staveb obytných objektů, přes provozovny až po odpočinkovou zónu. Vzhledem k ochrannému pásmu kvůli vodoteči ale přichází v úvahu právě nějaký park, sportoviště, případně i parkoviště.

„I já si umím představit, že tam bude nějaká plocha, která oživí střed města. Takže musíme zvážit riziko, zda do výběrového řízení půjdeme,“ řekla k věci starostka města Zdeňka Leščišinová.

Míček připomněl, že město již dříve prodalo pozemek vedle toho, o němž nyní jedná. Pro kupce to podle něj byla výhodná cena a dokonce se již pozemky objevily v nabídce k odkoupení, ale za mnohem vyšší cenu. „Takže si myslím, že po tom někdo půjde a bude to chtít získat, když už pro nic jiného, tak pro spekulaci,“ upozornil Míček. V úvahu připadá ještě bezúplatný převod. Podle bývalého starosty Stanislava Hrabovského o něj město žádalo již několikrát, ale neúspěšně.

Míček připomněl, že poté, co došlo ke změně na postu vedoucího okresního pracoviště ÚZSVM, je tato instituce vůči požadavkům měst vstřícnější a mělo by se s ní, nejen o tomto pozemku, jednat. Výběrové řízení ale zrušit nelze. ÚZSVM se může maximálně ještě v jeho průběhu rozhodnout, že vítěze nevybere.

(ipa)