František Bittner se narodil 28. 11. 1909 v Petrovaradinu v bývalé Jugoslávii. Do svých 6 let žije ve Velkých Karlovicích. V Hradci Králové se u fy. Vokřál (1926-27) učí fotořemeslu. Sice se nedoučí, ale jeho fotografický a hlavně podnikatelský duch se začíná projevovat. Odchází k filmu a půl roku tráví ve Francii při natáčení snímku „Zámky na Loiře". Vojenskou službu vykonává jako fotograf -dokumentátor u železničního pluku.

Po vojně (1931) nastupuje v Bromografii v Sadské. Roku 1933 přechází k Fototypii Vyškov, kde působí až do roku 1939. V roce 1935 se poprvé objevuje v Novém Hrozenkově, o rok později zde fotografuje pro „Výstavu salašnictví", v roce 1939 se zde trvale usazuje (v č. 990). Na své první pohlednici z Valašska (1935) zachycuje hostinec U Polanských ve Velkých Karlovicích. Od té doby v oblasti místních pohlednic nepřipouští jiné autory s výjimkou J. Tomana. V roce 1939 se vrací do fy Bromografia, kde setrvává až do znárodnění a převedení pod nakladatelství ORBIS Praha. Tady si uvědomuje nutnost spojení výtvarné a konzumní fotografie a také uvádí v život formát 10x15. Pracuje jako fotograf a redaktor pohlednic pro Moravu a Slezsko, později i pro Středoslovenský kraj.

Na Slovensku fotografuje lázně, hotely, muzeum SNP v Banské Bystrici a také veškeré poválečné pomníky.

Vytvořil stovky a tisíce pohlednic z Valašska, Moravy, Slovenska. Používá k tomu fotoaparát Linhof 10x15 a pro barevné snímky Super Ikontu 6x9. Po válce si vyřizuje obchodní zastoupení s fotopohlednicemi, památkovými a upomínkovými předměty, licenci v roce 1949 ukončuje. V roce 1956 vychází v ORBISu v obrovském nákladu jeho národopisně pojatá série velikonočních pohlednic, fotografovaných v N. Hrozenkově – Vranči. Z Hrozenkova je i 8 snímků Fr. Bittnera pro soubor 24 pohlednic vydaných ORBISem r. 1965 „Valašsko – kroje a tance". I po odchodu do důchodu stále spolupracuje s Orbisem. Nedošlo však na jeho myšlenku vydat zajímavosti a pamětihodnosti Valašska, které ukrývá jeho rozsáhlý archiv.

Autor: Milan Ošťádal, fotograf, Muzeum regionu Valašsko