Obě planetky objevil v říjnu 1998 český astronom Petr Pravec na observatoři Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově. Nejprve byly předběžně označeny 1998 TO6 resp. 1998 UC15. Po několikaletém pozorování a zpřesňování jejich eliptických oběžných drah okolo Slunce byla planetkám přidělena definitivní čísla 27079 a 27088, pod nimiž je nyní můžete nalézt v planetkových katalozích.

Objevitel planetek dr. Pravec se rozhodl přenechat své právo na jejich pojmenování pracovníkům valašských hvězdáren a ti pro ně navrhli jména podle svých měst. Po oficiálním potvrzení ze strany Mezinárodní astronomické unie se tak od 27. dubna 2002 ve vesmíru nacházejí asteroidy (27079) Vsetín a (27088) Valmez – coby populární hovorová zkratka Valašského Meziříčí.

Planetky Vsetín i Valmez obíhají okolo Slunce v hlavním pásu planetek mezi Marsem a Jupiterem. Jedná se pravděpodobně o tělesa nepravidelného tvaru s velikostí přibližně 2 až 3 kilometry. Vzhledem k jejich vzdálenostem a malým rozměrům jsou tudíž ze Země pozorovatelné pouze velkými dalekohledy.

Kupodivu Vsetín s Valašským Meziříčím nejsou prvními regionálními názvy měst či obcí, jež byly „vyzdviženy do vesmírných sfér". Zhruba o 30 let je předběhla Jablůnka. Podle ní je pojmenována planetka s číslem 1942, která byla objevena v září 1972 astronomem Lubošem Kohoutkem.

Existence planetky Vsetín inspirovala akademického sochaře Miroslava Machalu k vytvoření osobité skulptury, která v roce 2007 nahradila (umístěním, posláním i funkčností) na Dolním náměstí starý meteorologický sloup.

Autor: Pavel Svozil, Hvězdárna Vsetín

Související články

Fotografové Valašska: Jan Kopp - fotograf se svéráznou povahou

Fotograf Otakar Šrůtek – na Valašsku byl první

Fotografové Valašska: Neúnavný fotograf K. Puszkailer