V uplynulých dnech dokončili povrchovou a splaškovou kanalizaci, položili elektrický přípojný kabel, oddrenážovali dvůr, upravili terén před i za domkem a také stavbu uklidili. „Všechny práce se prováděly, tak jako je zvykem i v jiných farnostech na Valašsku, dobročinně," poznamenal Alois Tkadlec z Valašské nadace, která se o opravu domku slavného francolhotského rodáka stará.

Stavební práce mohou po- dle něj pokračovat právě jen díky místním farníkům a rodákům, lidem z Valašské nadace a obcím Francova Lhota a Valašská Senice.

Dům kardinála Štěpána Trochty zakoupili farníci z uvedených obcí z výtěžku finanční sbírky, do které se zapojili i další dárci. Do oprav se místní lidé pustili v roce 2011. V domku vznikne muzeum, v němž si budou moci lidé prohlédnout například archiválie z Litoměřického biskupství, kde kardinál Štěpán Trochta působil poslední roky svého života. Muzeum chtějí místní dokončit a otevřít pro veřejnost nejpozději v příštím roce, kdy si budou připomínat čtyřicáté výročí úmrtí kardinála Trochty.