Nutné úpravy si vyžádají 2,6 milionu korun a po skončení prací bude fara sloužit široké veřejnosti ke společenským a zájmovým činnostem. Podobné prostory zde totiž chybí.

Stavební práce, které začaly letos v srpnu, spočívají v celkové rekonstrukci budovy fary. „Budujeme sociální zařízení, rozvody, vnitřní vybavení. Měníme okna a střešní krytinu. Zateplujeme fasádu, děláme terénní úpravy kolem budovy a budujeme chodníky jako bezbariérový přístup,“ vyjmenoval četné úpravy starosta Zděchova Tomáš Kocourek.

Podle jeho slov je hlavním cílem vytvoření zázemí pro společenský život, zvýšení atraktivity Zděchova a sounáležitosti obyvatel s obcí. „Zrekonstruovaná budova fary je tak dalším střípkem do mozaiky celkové revitalizace centra naši obce,“ dodal starosta.

Římskokatolická farnost Zděchov v úzké spolupráci s obcí Zděchov získala na opravu fary více než dvoumilionovou dotaci z Regionálního operačního programu Střední Morava.

Stavební práce mají být hotovy v listopadu.