Označení frgál je totiž od loňského prosince Evropskou unií chráněno. Frgálem tak může být označován již jen koláč, který kromě přibližných parametrů týkajících se rozměrů či druhů náplní splňuje také podmínku výroby na vymezeném území Valašska.

To, že územní podmínku splňují, soutěžící stvrdí čestným prohlášením při registraci. „Zároveň bude vyhlášena zvláštní kategorie pro kuriózní a jiné další koláče. Do ní se mohou přihlásit soutěžící mimo území Valašska, nebo také ti, kteří pečou frgály netradičních tvarů a rozměrů. Zavedli jsme ji mimo jiné proto, abychom mohli ocenit i tato mistrovská díla, která jinak základní soutěžní parametry nesplňují," uvedla vedoucí Spa hotelu Lanterna, který soutěž frgálů pořádá Zuzana Vašutová.

Karlovický Gastrofestival se letos uskuteční od 3. do 5. října. K tradiční soutěži O nejlepší valašský frgál letos nově přibyde soutěž O nejlepší klobásu.