Děti a jejich předchůdci, nyní členové dospělého souboru Bača, za doprovodu dvou cimbálových muzik předvedli tance svatební, točivé i figurální.

„Program jsem sestavovala od ledna, s nácvikem jsme začali v červnu na soustředění v Chorvatsku,“ prozrazuje Renáta Kotasová, která je autorkou výročního pořadu Eště zme tu…aneb děcka si hrajú a choreografkou souboru.

Za jeho vznikem stála vedle lásky k folkloru i praktická otázka – co s dětmi, když jejich rodiče odjeli s „bačovci“ na přehlídky a festivaly? Tak se zrodily Ovečky! Zprvu jich bylo sedmnáct, nyní ve třech skupinách zpívá a tančí na osmdesát dětí, od předškoláků po maturanty. Za celou dobu souborem prošlo pět set valašských děvčic a ogarů.

Rády ho navštěvují i jedenáctiletá Karolína a její o čtyři roky mladší sestra Adéla.

„Kája měla ve školce besídku ve valašských krojích. Moc se mi to líbilo, tak jsem přihlásila do Oveček ji a později také Adélku. Jsem ráda, že zpěv a tanec je baví a že lidové tradice přetrvávají,“ říká jejich maminka Martina Martinková.

Soubor tvoří velkou rodinu, v níž společně řeší radosti i starosti svých členů.

„Nepotřebujeme vyhrát miliony, protože máme milionové děti. A jestli se nám něco nepovede, odpusťe nám to, jsme amatéři. Budeme trénovat, aby to bylo stále lepší,“ slíbila současnému i budoucímu publiku vedoucí skupiny Irena Koutná.

Soutěž o nejlepší med v semtínské Maldovce
Blízali a hodnotili. V Maldovce soutěžili o nejlepší med