Nejvyšší uznání, jakého se pedagogovi v naší zemi může dostat, mu symbolicky v Den učitelů předal ministr školství Josef Dobeš. Společně s Petrem Šulákem ocenil dalších 36 pedagogů za jejich dlouholetou úspěšnou a záslužnou práci.

„Je to ocenění práce celé školy. Bez vynikajících učitelů bychom takových výsledků nedosáhli,“ prohlásil Šulák krátce poté, co medaili převzal. V čele valašskomeziříčské školy stál téměř sedmnáct porevolučních let. Za tu dobu výrazně pokročily metody výuky a zlepšily se podmínky pro žáky, studenty i jejich učitele a vychovatele. Před pěti lety škola uspěla v anketě Českých 100 nejlepších.