Jak dlouhou tradici mají oslavy Dne Země v České republice, na Valašsku?

Je to až popřevratová věc. Samotný den u nás byl omezeně známý už před listopadem v osmdesátém devátém, ale intenzivní zájem přišel až v devadesátých letech.

Oslavy této akce vypadají jak?

Ve Valašském Meziříčí organizují tuto akci pro veřejnost pracovníci Střediska volného času Domeček. Někteří naši kolegové zde organizují naučně vzdělávací hry a kromě toho zajišťujeme velké množství publikací, které dostávají děti na této akci jako ceny. Poskytujeme zde také spoustu různých osvětových materiálů a informací o problematice životního prostředí.

Vnímáte, že by se zájem o účast na dni věnovaném naší planetě rok od roku zvyšoval?

Myslím si, že účast je každoročně na zhruba stejné úrovni. Celý projekt je připravovaný především pro děti a mládež. Dospělí se příliš neúčastní. Sám vnímám tento den jako jednorázovou akci, která je vlastně jakousi zábavou a upoutáním pozornosti pro mladší generaci. Tímto si mají uvědomit, že planetu je třeba chránit.

Vy sám hodnotíte tuto každoroční akci kladně?

Pro mě je to pouze jednorázová akce. Ve svazu ochránců přírody ve Valašském Meziříčí pořádáme takové akce pro děti a mládež celoročně. Udělat jednou ročně jedinou akci zaměřenou na životní prostředí, byť je to akce celosvětová, to je velice málo a nemůže to stačit.

Jakou myslíte, že má tento den přednost?

Já se vám přiznám, že ve Dni Země žádnou přednost nevidím. Mnohé se o tom napíše, ale podle mého názoru je to naprosto samoúčelná věc. Den Země se ve městech pořádá především proto, že úřady a jiné instituce mají nějaký kalendář a pro úředníky těchto institucí je to předmětem náplně práce. V tom je asi jediná přednost tohoto dne. Je to podpořeno městskými a obecními institucemi.

Podle vás je tedy lepší, kdyby se pořádaly podobné akce v průběhu celého roku?

Samozřejmě. Na druhé straně jsou to velice jednoduché počty. Například ve Valašském Meziříčí jdou z městské pokladny na sportovní aktivity miliony korun. Na projekty ze životního prostředí jde zhruba padesát tisíc. Co k tomu více dodat?

Jak by se dala podle vás tato situace řešit?

Nutná je intenzivní spolupráce s médii. Pokud by se média více zabývala otázkami životního prostředí, tak by se celá situace rozhodně zlepšila.

Vy působíte v Českém svazu ochránců přírody, který pořádá pro mládež během celého roku desítky akcí. Zmínil byste některé?

Ročně připravujeme pro veřejnost kolem stovky akcí, kterých se účastní děti a mládež z širokého okolí. Všechny jsou dostupné na našich webových stránkách.