Jejím výsledkem bude místo pro setkávání lidí, relaxaci a konání společenských akcí. Vedení obce si od rekonstrukce slibuje také navrácení reprezentativního charakteru místu, které v minulosti znehodnotila stavba dětské psychiatrické léčebny.

„Na novém nádvoří budou zpevněné plochy, trávníky, květinové záhony, stromy, keře a vznikne zde také pergola,“ informoval starosta Branek František Svoboda.

Nebudou chybět lavičky či stojany na kola. Prostranství nechá obec nasvítit novými světly. „Nádvoří bude od hlavní silnice a chodníku oddělovat plot z ocelových prutů,“ podotkl Svoboda.

Kromě nádvoří pokračuje obec také s postupnou rekonstrukcí samotného zámku, které se věnuje už několik let.

„Letošní investice spočívají v opravě tří oken v průčelí tak, aby měly opět půlobloukovou podobu jako v minulosti, a v dokončení renovace zbývajících oken v prvním patře. Na tyto opravy nám přispěl dotací Zlínský kraj,“ přiblížil starosta Svoboda.

Obec dále nechala vyrobit chybějící mříže do přízemních oken, které mají v budoucnu zámek zajistit proti neoprávněnému vniknutí cizích osob. „Celkové letošní náklady se pohybují kolem tří set tisíc korun,“ dodal starosta s tím, že se postupně řeší i budoucí využití zámku.

Konkrétnější návrhy by měly být podle něj jasnější po podzimních volbách. „Nějaké nápady už máme, ale k jejich uskutečnění budou potřeba širší shody, a proto by bylo předčasné je zatím zveřejňovat,“ uzavřel starosta František Svoboda.