Vsetín leží na důležité elektrifikované trati Hranice na Moravě – Horní Lideč – Slovensko a také regionální trati do Velkých Karlovic. Vlakové nádraží v někdejším okresním městě však už dlouho neodpovídá současným standardům.

Plán jeho rekonstrukce počítá mimo jiné s výraznou redukcí nástupišť. Ve stanici Vsetín je dnes osm úrovňových oboustranných sypaných nástupišť s panelovým krytem. Nahradit je má jedno vnější dlouhé 350 metrů (které se ve směru na Horní Lideč změní na jazykové) a jedno ostrovní o stejné délce, na které se cestující dostanou podchodem a po schodišti či výtahem.

„Součástí prací budou změny v konfiguraci kolejiště tak, aby mohla být zřízena nástupiště s výškou 550 milimetrů nad kolejí a s mimoúrovňovým přístupem pro cestující,“ potvrdila Správa železnic.

#youtube|lV1B25N7NA0|13s#

Současnou výpravní budovu čeká demolice. Nahradí ji budova nová se dvěma nadzemními a jedním podzemním podlažím propojeným s navazujícím podchodem. Hlavní čekací plochy pro cestující budou v odjezdové hale v prvním podlaží. Navazovat budou přímo na pokladny.

„V samostatné části budovy nad pokladnami vznikne zázemí zaměstnanců včetně šaten a denní místnosti. V suterénu bude technické zázemí a hygienické zařízení pro cestující. Prostory budou propojeny otevřeným schodištěm s výtahem a eskalátory a služebním schodištěm,“ popsala Správa železnic.

Vlaky i autobusy na jednom místě

Nová výpravní budova bude sloužit jako společný dopravní terminál pro vlakovou i autobusovou dopravu. Až do jejího těsného sousedství se proto přesune také stávající autobusové nádraží. Počítá se také se stavbou pětipatrového parkovacího domu s 300 místy.

Výjezd z něj povede po nové komunikaci, která se napojí na Nádražní ulici v místě nově vybudované okružní křižovatky u polikliniky. Její stavbu, úpravu Nádražní ulice i přesun autobusového nádraží řeší vsetínská radnice ve spolupráci se Správou železnic a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje.

Propojení se sídlištěm i rampa Mostecká

Výrazná proměna čeká také takzvaný zanádražní prostor, tedy lokalita bývalé Delty, Lapače a části sídliště Rokytnice. Tato část města bude s dopravním terminálem, nástupišti, ale také podzemním parkovištěm ve Smetanově obchodní galerii (a výstupem na Náměstí Jarmily Šulákové) propojená podchodem vedoucím pod kolejištěm. Vyústí v areálu bývalé Delty, kde plánuje město stavbu záchytného parkoviště. Soukromý investor pak připravuje v jeho sousedství rezidenční bytovou a komerční výstavbu.

„Areál bývalé Delty bude propojen se silnicí I/69, tedy výpadovkou na Zlín, komunikací a novým mostem, který vybuduje Správa železnic. Sníží se tím dopravní zatížení ulice Na Dolansku,“ řekl starosta Vsetína Jiří Růžička.

Doplnil, že v sousedství víceúčelové budovy Kotovo v Rokytnici se tato nová komunikace napojí na silnici I/69 prostřednictvím okružní křižovatky. Ta je zase součástí stavby zvané rampa Mostecká, jejímž investorem je Ředitelství silnic a dálnic České republiky.

Zaniknou dva železniční přejezdy

Ruku v ruce s plánovanými úpravami vlakového nádraží a okolí doslouží také dva stávající železniční přejezdy na ulicích U Křivačkárny a Štěpánská. Oba budou uzavřeny a nahradí je jeden podchod. Jmenované ulice pak propojí nová komunikace s chodníkem vedoucí podél železniční trati.