„Modernizace stanice Vsetín je jedním z devíti projektů, který letos uspěl v první výzvě Nástroje pro propojení Evropy,“ informovala SŽ.

Rekonstrukce vlakového nádraží začala na sklonku minulého roku.

„Letos se pracuje na železničním svršku, spodku, mostních objektech, zabezpečovacím zařízení a na komunikaci včetně podchodů Na Lapači a Křivačkárna – Štěpánská. Stavbaři se zaměřují také na pozemní objekty, tedy tankovací stanice, dopravní terminál, technologické objekty,“ popsala aktuální stav mluvčí SŽ Nela Friebová.

Hotová je podle jejích slov také demolice bývalé ubytovny a začaly práce na založení nové technologické budovy.

„Odstranila se i část stávající nádražní budovy. V těchto místech bude stát nový dopravní terminál. Výstavba jeho základů už odstartovala,“ dodala Friebová.

Součástí rekonstrukce železniční stanice, která má trvat do konce roku 2024, je kompletní přestavba kolejiště. Vzniknou čtyři nová nástupiště s bezbariérovým přístupem, podchodem se schodišti a výtahy. Podchod vyústí na straně jedné do podzemního parkoviště pod Náměstím Jarmily Šulákové a na straně druhé do prostoru bývalé Delty Na Lapači, kde se počítá se stavbou záchytného parkoviště.

Stávající výpravní budovu nádraží nahradí nový objekt. Bude sloužit jako společný odbavovací terminál pro železniční i autobusovou dopravu. Blízké autobusové nádraží bude k tomu vlakovému za uvedeným účelem přesunuto.

V sousedství dopravního terminálu vyroste také parkovací dům s kapacitou 310 stání či cyklověž.

„V zanádražním prostoru se kromě záchytného parkoviště plánuje stavba přístupové komunikace od polyfunkčního domu Kotovo v Rokytnici. Ta už začala. A soukromý investor plánuje v zanádraží bytovou a komerční výstavbu,“ přiblížil starosta Vsetína Jiří Růžička. Připomněl, že zatímco investorem rekonstrukce stanice je Správa železnic, na stavebních úpravách v přednádraží a zanádraží se finančně podílí město Vsetín s dalšími subjekty.

„V současné době již finišujeme se zpevňováním stávajícího mostu přes Rokytenku v ulici Na Dolansku. Vedle něj vyrůstá další mostní konstrukce jako součást budoucí nové přístupové silnice z Rokytnice do zanádraží. A připravujeme také podklady pro vypsání veřejné zakázky na stavební práce jak v přednádraží, tak v zanádraží,“ okomentoval starosta aktuální stav prací, které jsou v režii města.

V souvislosti s rekonstrukcí vsetínského vlakového nádraží pokračuje Správa železnic také v modernizaci železniční infrastruktury, v letošním roce se stavbaři zaměřují na úsek Vsetín – Ústí u Vsetína.

„Na této části trati se pracuje na železničním svršku a spodku, mostních objektech, zárubních a opěrných zdech, trakčním vedení a zabezpečovacím zařízení. Stavba zahrnuje i zajištění skalních svahů,“ uvádí SŽ. V polovině července dokončili stavbaři 1. kolej, na práce ve stejném úseku navázala výluka 2. koleje, která potrvá do 22. prosince.