STAVBA ZA 40 MILIONŮ

Zlínský kraj prověřoval několik lokalit v průběhu tří let a jako vhodné umístění vybrali pracovníci prostranství u Střední školy ISŠ COP v ulici Palackého ve Valašském Meziříčí. Na místě bývalé výměníkové stanice, s návazností na přilehlé sídliště a obytnou čtvrť.

„Pokud se nám podaří s žádostí uspět, celkové náklady na vybudování nového domova se zvláštním režimem jsou v tuto chvíli vyčísleny asi na čtyřicet milionů korun. Zařízení by mohlo sloužit osmi klientům. Samotná stavba je však podmíněná získáním dotace,“ vysvětlila radní Zlínského kraje Michaela Blahová, zodpovědná za sociální záležitosti, rodinnou politiku a neziskový sektor.

PRO OSM NEMOCNÝCH

Službu budou využívat lidé s poruchou autistického spektra, případně v kombinaci s jiným postižením, s vysokou mírou podpory během celého dne z důvodu výskytu problémového chování.

Pomůže lidem, kteří nejsou schopní žít samostatně v přirozeném prostředí a rodina či blízcí nemohou péči o tyto nemocné poskytnout.

Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace do programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020 s cílem zvýšit kapacity pobytových zařízení vyhlásilo ministerstvo letos v srpnu.

„Jediným oprávněným žadatelem je kraj. Možná výše dotace činí až pětasedmdesát procent uznatelných nákladů,“ upřesnila Blahová. Žádost o dotaci musí kraj předložit do 15. listopadu letošního roku.