Otázky pro kandidáty do druhého kola senátních voleb – obvod Vsetín

1. Co považujete za nejdůležitější pro rozvoj zaměstnanosti a vznik nových pracovních míst v regionu Valašsko?
2. V případě svého zvolení senátorem, jakým způsobem se zasadíte o dokončení silnice I/57 mezi Valašským Meziříčím a Vsetínem?
3. Schvalujete církevní restituce, případně v jaké podobě?
4. ak byste vyčistil vysokou politiku od korupce a korupčních kauz?
5. Co považujete za symbol Valašska?

Odpovědi kandidátů:

Jiří Čunek (KDU-ČSL)

1) Co se týče investic, nejprve je nutné dokončit silniční napojení Valašska na dálniční sítě, dokončit obchvat Valašského Meziříčí a také silnici mezi Meziříčím a Vsetínem. Také je nutné odstranit zbytečné byrokratické bariéry bránící v podnikání a zajistit větší podporu státu v oblasti daní pro malé podnikatele, živnostníky a podnikatele v zemědělství. Nezbytná je také podpora učňovského školství.
2) To, co jsem činil dosud. To znamená, že budu vyvíjet tlak na ministerstvo dopravy a jeho organizace, aby byla tato silnice zařazená do investičních priorit státního rozpočtu.
3) Ano schvaluji. Vše, co patřilo církvím, jim má být vráceno. Co se týká samotné podoby náhrady, o té je třeba ještě diskutovat.
4) Věřím v jedinou možnou změnu. Musí přijít noví politici, kteří nejsou provázáni v nynějších korupčních strukturách. Protože dnešní politici ODS i ČSSD v nich provázáni jsou a navenek hrají jen divadlo.
5) Nepoddajnou lidskou povahu, krásnou přírodu a slivovici.

Jindřich Šnejdrla (ČSSD):

1) Neexistuje jeden krok, který by dokázal vyřešit dle mého názoru vysokou nezaměstnanost v regionu. Bez účinné pomoci státu to nebude možné. Je potřeba podporovat malé domácí investory, kteří jsou s regionem spjati. Kteří neutečou za levnější pracovní silou, ale budou zaměstnávat lidi v regionu. Měli bychom stavět na investorech, kteří budou vytvářet firmy o padesáti až stu zaměstnancích.
2) V tomto případě udělala vládnoucí garnitura jednu chybu. Silnice se měla začít stavět z druhé strany. Tedy od Palačova. Poté pokračovat obchvatem Valašského Meziříčí, který je dopravou nejvíce zatížen. Jako senátor bych účinně tlačil na Ředitelství silnic a dálnic tak, aby pokračovala silnice právě z Palačova. Ne však dálnice odnikud nikam, ale dvouproudová silnice, která bude levnější a hlavně funkční.
3) Církevní restituce schvaluji. Mělo by být vráceno to, co se ukradlo. Nejprve je ale nutné definovat, co se vlastně ukradlo. Dvacet let neexistuje žádný seznam. Nepodporuji restituce v podobě navrhované současnou vládou. Kdy se neví, co a za kolik se bude vracet. V současné ekonomické situaci je plánované vyplácení miliard zhýralost.
4) Jsou dva souběžné způsoby, jak problém korupce řešit. Prvním je zákon o majetkovém přiznání pro vyjmenované skupiny politiků. Druhou věcí je nutnost vyřešit financování politických stran. Dnes totiž každý dar vyvolává pocit závislosti na dárci, jakousi zavázanost k protislužbě.
5) Zejména nádherná krajina. Jsem zemědělec a myslivec a přírodu proto vnímám všemi smysly. Ta je pro mne symbol Valašska, který nám valná část republiky může závidět. A jsou to také lidé, kteří mají srdce na pravém místě a dokáží říct věci na rovinu. Byť může být pravda někdy nepříjemná.