„Nově jsou od placení osvobozeni lidé obývají domovy pro seniory, poplatníci z dětských domovů, výchovných ústavů mládeže, kojeneckých ústavů a zařízeních vyžadující okamžitou pomoc,“ vyjmenoval vedoucí finančního odboru městského úřadu Zdeněk Studeník.

Úlevy pak platí pro lidi, kteří se zdržují mimo adresu svého trvalého pobytu více než tři sta dnů v roce.

Důležitá změna nastala také v posunutí lhůty, do které je poplatník povinen správci prokázat, že podmínky pro osvobození anebo úlevy z poplatku trvají. Nový termín je stanoven na 31. květen. „Jinak nárok zanikne,“ vysvětlil Studeník.

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za komunální odpad visí na úřední desce v Soudní ulici a lidé si ji mohou přečíst i na webových stránkách města.