„Cílem takzvaného streetworku je pomoci lidem v krizi a zároveň minimalizovat rizika spojená s užíváním drog,“ říká pracovnice sdružení Pavlína Hůževková. „Jeho primárním účelem je výměna použitého injekčního materiálu za sterilní.

Chráníme tím uživatele drog před rychlou sebedestrukcí organismu, způsobenou nitrožilní aplikací drogy a s ní souvisejícím rizikem přenosu infekčních chorob, například hepatitidy a viru HIV. Zároveň chráníme obyvatele města tím, že stahujeme použité injekční stříkačky z oběhu.“

Terénní program vychází z předpokladu, že období, během kterého člověk drogy užívá, je většinou přechodné a prevence je vždy efektivnější a ekonomičtější než následná zdravotní péče. „Právě v tomto období se uživatelům drog snažíme pomoci,“ podotýká Pavlína Hůževková.

Streetwork nabízí klientům rovněž zprostředkování detoxikace, pobyt v léčebně či komunitě zabývající se závislostí. „Poskytujeme také sociálněprávní, zdravotní nebo drogové poradenství a další služby,“ doplňuje streetworkerka. Typickým klientem ve Valašském Meziříčí je muž ve věku 22 let, zneužívající hlavně pervitin, a to nitrožilně.

„Počet našich klientů nadále roste. Daří se nám pracovat i se skrytou populací uživatelů drog, kteří většinou nemají důvěru v sociální či zdravotnické instituce,“ dodává Pavlína Hůževková.

Občanské sdružení Agarta je nestátní, nezávislé, neziskové a nepolitické seskupení. Ve Vsetíně provozuje vzájemně provázané programy, kontaktní centrum Klíč a terénní program. V listopadu 2006 zahájilo terénní práci ve Valašském Meziříčí. Následně rozšířilo svou působnost o Rožnov pod Radhoštěm.
Bližší informace lze nalézt na www.agarta.cz.