Tamní radnice systém nazývá příznačně: třikrát a dost. V praxi to znamená individuální přístup ke každému nájemníkovi a k jeho historii bydlení v městském bytovém fondu, který zavedl odbor sociálních věcí radnice.

„Nová pravidla už fungují a rada města podle nich jednoduše hodnotí, zda má žadateli smlouvu prodloužit či nikoli,“ uvedla mluvčí vsetínské radnice Jana Raszková.

Připomněla, že s bezproblémovými nájemníky dosud město prodlužovalo nájemní smlouvy zpravidla o rok. Ovšem v době pandemie, kdy kvůli protiepidemickým opatření a karanténám nebylo možné byty fyzicky kontrolovat, se morálka nájemníků zhoršila.

„A legislativa, kdy je právo zpravidla na straně nájemníků, byla mnohdy zneužívána,“ poznamenala Raszková.

Vedení města spolu s pracovníky odboru sociálních věcí a odborníky proto sáhlo ke změnám v nastavení systému pravidel.

„Chceme předcházet devastaci bytového fondu nebo nedodržování domovního řádu a řešit porušení v různých oblastech, pokud možno, v co nejkratší době, což nový systém umožňuje,“ vysvětlila místostarostka Simona Hlaváčová, která má bytovou problematiku ve své gesci.

Podle starosty Vsetína Jiřího Růžičky někteří nájemníci dosavadní systém zneužívali.

„Například záměrně hradili dluh na nájemném až těsně před schválením další nájemní smlouvy, potom zase dlouhodobě neplatili. Nový, pružnější přístup těmto nešvarům zabrání,“ uvedl starosta.

V praxi to znamená jediné – každý případ úřad posuzuje individuálně s ohledem na platební morálku, přístup nájemníka k údržbě bytu a chování vůči sousedům. Na základě toho se rozhoduje o prodloužení či neprodloužení nájemní smlouvy.

„A tak například i když nájemník na poslední chvíli nedostatky odstraní, může dojít k ukončení nájmu. Na základě tohoto nového přístupu již dva nájemníci byt opustili a desítkám byly smlouvy prodlouženy pouze na tři měsíce,“ upozornila místostarostka Hlaváčová.

Město Vsetín má ve svém fondu 539 obecních bytů, z toho je 35 takzvaných startovacích a 258 bytů zvláštního určení, které obývají především senioři. V současné době činí dluh obyvatel městských bytů na nájemném, službách a ostatních poplatcích více než 230 tisíc korun.