V premiéře se tady uskutečnila akce nazvaná Den pro zdraví – jednej rychle, zachraň život. Byla zaměřená na prevenci infarktu myokardu. „Akci uspořádal náš Klub seniorů Rožnov, ve spolupráci se Základní školou Hutisko, důchodci z Hutiska, kteří jsou naši kamarádi a také zdravotní školou ve Vsetíně, ze které za námi přijelo jedenáct budoucích zdravotních sestřiček," přiblížila Anneliese Přikrylová, která řídí Klub seniorů Rožnov.

Do Hutiska se sjeli senioři z různých míst, největší díl připadal na Rožnov, dorazili ale také důchodci z Vidče, Zubří či Horní Bečvy. Organizátoři pro ně připravili pestrý program. Zahrnoval ukázku atletického tréninku v podání školáků z Hutiska, turistickou vycházku i řadu sportovních disciplín na zdejším hřišti.

„Senioři si vyzkoušeli například házení kroužků na tyč, házení míče do koše, přenášení míčku na raketě, házení kriketového míčku do kruhu, nebo pétanque," vyjmenovala Anneliese Přikrylová.

Za asistence zdravotních sestřiček si dříve narození zkusili také masáž srdce na figurínách.