Velikonoční program tam zahájili na bílou sobotu jarmarkem velikonočního zboží. Příjemnou atmosféru navodil koncert cimbálové muziky Aldamáš a Mirka Urubka, odpoledne pak vystoupila Javořina.

V neděli, na Boží hod velikonoční, mohli zájemci zhlédnout pořad s tématikou jarních a velikonočních zvyků v podání souborů Barvínek, Malá Jasénka, Jasénčanky. U rybníčku v Dřevěném městečku navíc vyhrávala cimbálová muzika Slifka. Odpoledne zpříjemnil návštěvníkům koncert uskupení Zuzana Lapčíková trio.

Velikonoční pondělí se pak neslo v duchu pomlázky, neboli šmigrustu. Pondělní program navíc obohatil svým vystoupením soubor Leluja a cimbálové muziky Soláň a Úsměv. Lidé navíc po celou dobu mohli nahlédnout pod ruky malérečkám při různých různých technikách zdobení kraslic. Nechybělo ani tradiční pletení pomlázky, široká nabídka řemeslných výrobků či bohatý výběr občerstvení.