Jejich úkolem bylo opravovat dláždění a udržovat zeleň ve městě v rámci projektu Pracovní šance.

Ten odstartoval v prosinci roku 2006. Vybraní adepti po psychologických pohovorech nastoupili do rekvalifikačních kurzů. Šanci získat práci dostalo tehdy patnáct nezaměstnaných Ro­mů.

„Po třech měsících jich dvanáct z nich získalo výuční list a my jsme je zaměstnali,“ přiblížil ředitel vsetínských technických služeb Jan Horsák s tím, že mzdu dotovala ze tří čtvrtin Evropská unie a státní rozpočet, zbylou část hradilo ze svých prostředků město.

„Nemohu říct, že by pracovali na sto procent. Tobychkřivdil našim zaměstnancům. Bylo z nich ale zpočátku cítit nadšení,“ popsal Horsák.

Dva Romové zůstanou v technických službách i po skončení projektu. Tři si budou muset najít nové místo. V práci vydrželi zaměstnanci, kteří v létě uklízeli ulice a udržovali trávníky a keře. „V zimě se pak starali o schůdnost chodníků,“ připomněla Jana Zvoníčková, pracovnice technických služeb, která měla nad rekvalifikanty do­zor.

„I přes nepříznivě vypadající výsledky můžeme projekt vyhodnotit jako přínosný, neboť jsme zjistili, jak bychom měli při práci s Romy do budoucna postupovat,“ zhodnotil manažer projektu Vlastimil Fiala.

Nízký počet těch, kteří vydrželi v zaměstnání, není podle něj jen otázkou malé pracovní morálky Romů. Někteří z nich si totiž našli jiné místo. „Na druhou stranu, řadě z nich se kvůli současnému sociálnímu systému nevyplatilo pracovat, neboť jejich dávky překročily výši mzdy, kterou jsme jim vypláceli,“ vysvětlil Fiala.

To vnímá jako problém i Daniel Perdoch z Agentury podporovaného zaměstnávání, která se snaží Romům zajišťovat práci. „Kromě toho dalším důvodem, proč v práci nevydrží, je jejich vnímání času. Nedokáží plánovat. Žijí ze dne na den. Dnes něco slíbí, zítra už ale může být všechno jinak,“ vysvětlil Perdoch.

Příčiny, proč se zaměstnávání Romů dlouhodobě nedaří, jsou podle něj různé. „Mají většinou jen základní vzdělání, roli hrají také předsudky zaměstnavatelů,“ popsal s tím, že z několika desítek Romů, kterým se snažila agentura najít práci, jich zaměstnání získala jen čtvrtina. A těch, kteří v něm vydrželi, je ještě méně.

Vsetínská radnice bere špatný výsledek projektu jako další argument pro svoji snahu přimět politiky a vládní úředníky, aby změnili nemotivující sociální systém. A aby řešili romskou problematiku komplexně a nenechávali ji na bedrech měst a obcí. „V opačném případě budou i v budoucnu podobné a mnohdy nákladné projekty zmařenými finančními prostředky,“ zdůraznila starostka Květoslava Othová.