Nepříjemnost v podobě zablokovaného automobilu pomocí takzvané botičky zažil jedenáctého prosince minulého roku Jaromír Češek z Ratiboře. „Domnívám se, že u této značky musí být ještě vodorovné značení, viditelně vymezující prostor, kde se nesmí parkovat,“ namítá řidič. Svůj vůz tenkrát zaparkoval na místě, označeném dopravní značkou vyhrazené parkoviště a šel se věnovat nákupům.
Fotografii místa, kde pan Češek na svůj vůz obdržel botičku, jsme předložili řediteli Městské policie Vsetín. Podle něj strážníci jednali správně.
„V tomto konkrétním případě, kde je umístěna dopravní značka IP 12, zákon výslovně nestanovuje, že tato svislá dopravní značka musí být doplněna vodorovným značením. Znamená to, že strážníci městské policie postupovali v souladu se zákonem,“ uvedl ředitel Městské policie Vsetín Nikolaj Martinák.
Podle jeho slov se ale strážníci udílení botiček snaží minimalizovat, za loňský rok jich ve Vsetíně použili jen v jedenačtyřiceti případech. „Navíc o těchto přestupcích se často dovídáme od občanů, kteří mají na vyhrazené parkoviště nárok,“ doplnil Martinák. O vyjádření jsme požádali také Policii ČR. „Povinnost užít vodorovné dopravní značení je dáno pouze pro vyhrazené parkovací stání označené značkou IP 12, vyhrazené parkoviště, společně se symbolem O1, kterým jsou označena vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou,“ upřesnila Lenka Javorková, vsetínská policejní mluvčí.
Nejasnostem ohledně značení vyhrazených parkovišť v ulicích Vsetína by měl být v dohledné době konec. „Vodorovné dopravní značení u vyhrazených parkovišť necháváme postupně malovat i tam, kde to nevyžadují předpisy,“ uvedl Libor Mareček ze silničního správního úřadu MěÚ Vsetín.
Jaké je vlastně konkrétní znění zákona, který se zmíněnou problematikou zabývá?
j  §27 zák. č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích říká: Řidič nesmí zastavit a stát na vyhrazeném parkovišti, nejde-li o vozidlo, pro které je parkoviště vyhrazeno.
To neplatí, jde-li o zastavení a stání, které nepřekročí dobu tří minut a které neohrozí ani neomezí ostatní účastníky silničního provozu na pozemních komunikacích, popřípadě neomezí řídiče vozidel, pro něž je parkoviště vyhrazeno. Platnost značky začíná vpravo ve směru jízdy za dopravní značkou.
j  Za parkování na vyhrazeném parkovišti může řidič dostat v blokovém řízení pokutu až do výše 2 000 Kč. Ve správním se pokuty pohybují od 1 500 do 2 500 Kč.