Takovým člověkem je například Blanka Macková ze Zlína. „Vždycky jsem chtěla být někomu užitečná,“ svěřila se pětatřicetiletá maminka dvou dětí. Před necelým rokem zahlédla v trolejbusu leták, hledající dobrovolníky. „Přihlásila jsem se a začala jsem docházet za jednou babičkou v domově důchodců,“ popsala.

Se starou paní si hodiny a hodiny povídala a procházela po chodbě. „Stařenka měla začínající Alzheimerovu chorobu, tak jsme o některých věcech mluvily pořád dokola, ale to mi samozřejmě nevadilo,“ vzpomíná dobrovolnice.

K péči o sociálně potřebné občany má blízký vztah, neboť studuje speciální pedagogiku. „Jelikož mám malé děti, odpolední návštěvy v domově důchodců mi až tolik nevyhovovaly. Dnes proto docházím dvakrát třikrát v týdnu dopoledne do zlínského centra Slunečnice. To jsou obě děti ve školce,“ vysvětlila žena. V centru se věnuje dvěma mladým mužům, kteří jsou fyzicky i mentálně handicapováni.

Blanka Macková spolupracuje s Dobrovolnickým centrem ADRA Zlín, které vzniklo na jaře roku 2008. „Zprostředkováváme dobrovolníky pro deset sociálních zařízeních pro seniory a zdravotně postižené na Zlínsku,“ uvedla za centrum Pavlína Pejlová. Jedná se například o Dům pokojného stáří Naděje, Dětské centrum, Domov pro seniory Burešov, Slunečnice IZAP či otrokovické Naděje a SENIOR. „Dobrovolnictví je aktivita pro lidi, které baví práce s lidmi, chtějí pomáhat a získat nové zkušenosti. To vše ale bez nároku na honorář,“ poznamenala Pejlová.

V minulém roce působilo v centru více než sto dobrovolníků. „Jsou to převážně mladé ženy a studentky. Jako dobrovolníci ale dochází i lidé středního věku a senioři,“ vyjmenovala. Naplní jejich práce je sloužit jako společník seniorů nebo zdravotně postižených. „Pomáhají se psaním dopisů, tráví čas společnými rozhovory, chodí na procházky nebo hrají hry,“ popsala Pejlová.

Zcela nový dobrovolnický program nabízí mladým lidem z okolí Vsetína tamní centrum Adorea. „Jedná se o program postavený na vztahu mezi dítětem a dospělým dobrovolníkem,“ vysvětlila za Adoreu Ivana Tomečková. Program nazvaný 5 P, který představuje pomoc, podporu, přátelství, péči a prevenci, odstartuje v březnu tohoto roku.

„Je určen dětem ve věku od sedmi do patnácti let, které to mají v životě jakýmkoliv způsobem složitější, než jejich vrstevníci,“ přiblížila Tomečková. Půjde například o hyperaktivní, šikanované či těžko zvladatelné děti nebo nezletilce žijící ve špatných sociálních podmínkách.

„Odborníky sestavená dvojice se bude scházet minimálně po dobu osmi měsíců na jedno odpoledne v týdnu a bude se společně věnovat volnočasovým aktivitám,“ popsala Tomečková. Mělo by podle ní jít vesměs o finančně nenáročnou zábavu jako například vycházky do přírody, výlety na kole, jízdu na bruslích či návštěvy výstav.

Na dobrovolníky je ale možno narazit například i v kroměřížské nemocnici. Pomáhají tady na dětském oddělení ortoptiky a v léčebně dlouhodobě nemocných. Letos se budou nově objevovat také na půdě kroměřížské psychiatrické léčebny.

„S působením dobrovolníků v nemocnici jsme přišli jako druzí v České republice, po pražském Motole,“ vyzdvihla Lenka Chytilová, předsedkyně občanského sdružení Spektrum, které dobrovolníky zajišťuje. Jejich úkolem je podle ní pomoci dětem, dospělým i starým lidem překonat dobu, kterou stráví v nemocnici, a poskytnout jim podporu, pomoc, úctu i trpělivost.

„Například na oddělení dětí s očními vadami, kde malí pacienti absolvují většinou šestitýdenní léčebný pobyt, dochází dobrovolníci dopoledne i odpoledne a věnují se výtvarným nebo pohybovým aktivitám, mohou pomáhat při rehabilitaci, čtou dětem pohádky nebo si s nimi povídají,“ přiblížila Chytilová.

Na lidi ohrožené sociálním vyloučením, kteří jsou vedeni v evidenci úřadu práce, se zase zaměřuje program pro nezaměstnané uherskohradišťské dobrovolnického centra. To je zřizováno tamní oblastní Charitou.

„Dobrovolnické aktivity těmto lidem umožňují začlenění do společnosti. Občanům bez kvalifikace, dlouhodobě nezaměstnaným, absolventům škol a mladistvým bez praxe navíc pomáháme získat nové zkušenosti a uplatnění se na trhu práce,“ přiblížila vedoucí projektu Jana Gálová. Dotyční pod hlavičkou centra jednak dobrovolnou činnost vykonávají, mohou se ale stát také příjemci této pomoci.