Kromě ptáků sledovali okusy a jiné pobytové znaky bobrů, jejichž populace se zde rozrůstá, a poprvé se zaměřili i na mapování míst s větším výskytem plastů poškozujících životní prostředí. Rozpoznávali také stopy zvířat, které ve sněhu zanechali například vydry říční a psík mývalovitý.

Hlavní pozornost se ale soustředila na vodní ptáky, jichž bylo o poznání méně než obvykle.

„Z běžných druhů jsme spatřili volavky bílé a popelavé nebo morčáky velké. Naopak jsme neviděli jediného kormorána, ačkoli před osmi lety jich tady zimovalo okolo pěti set. Výrazně méně bylo i kachen, namísto běžných dvou set padesáti jsme napočítali do deseti kusů,“ konstatoval ornitolog Miroslav Dvorský, jenž přírodu Pobečví sleduje přes čtyřicet let.

Pro letošní úbytek vodních ptáků zatím nemá vysvětlení.

„Uvidíme, jaké výsledky přinese sčítání v okolních úsecích,“ dodal.