V rozpočtu největšího valašského města Vsetín je na zajištění schůdnosti a sjízdnosti městských komunikací každý roky vyčleněno mezi pěti a osmi miliony korun.

„Předminulá zima byla například vcelku příznivá, tehdy stála zimní údržba pět a půl milionu. Naopak minulou zimu bohatou na sníh i střídající se teplejší a mrazivé dny, dosáhly náklady na zimní údržbu více než sedmi milionů korun,“ připomněla mluvčí vsetínské radnice Jana Raszková.

ZAPOJÍ I ZAMĚSTNANCE NA VEŘEJNÝCH PRACÍCH

O úklid chodníků a cest ve městě se starají pracovníci příspěvkové organizace Technické služby města Vsetína (TS). Ať už bude nadcházející zima jakákoli, TS mají ve skladech připravených kolem 400 tun soli a 600 tun inertního posypového materiálu.

„Solanku, která je ekologicky méně zatěžující, objednáváme vždy podle aktuální potřeby. Stejně tak v případě potřeby dokoupíme posypové materiály. Na zimu je také připravena technika i zaměstnanci,“ ujistil ředitel TS Lubomír Střelec.

Pracovníci TS se budou v zimě starat o více než 196 kilometrů městských komunikací, z toho 106 kilometrů chodníků a přes 54 tisíc metrů čtverečných veřejných ploch.

Do těch spadají i odstavné plochy či veřejná parkoviště na Sychrově či u Obchodního domu Jednota. Oproti loňsku je plán zimní údržby rozšířený také o chodníky a prostranství v okolí Smetanovy obchodní galerie, které jsou ve vlastnictví města. Dále budou TS uklízet také 90 autobusových zastávek, 82 přechodů pro chodce a asi pětadvaceti mostů a lávek.

V ulicích už pracovníci TS rozmísťují více než stovku posypových nádob, které budou průběžně doplňovat.

„Na ruční zimní údržbě se bude opět podílet nejméně desítka pracovníků zaměstnaných na veřejně prospěšné práce. Ti se budou starat o místa nepřístupná technice, jako jsou schodiště, lávky, mostky, vstupy z chodníků na přechody pro chodce, parkovací místa pro zdravotně postižené v centru města či přístupy k parkovacím automatům,“ uvedl starosta Jiří Růžička a dodal, že vzhledem k nedostatku pracovníků na veřejně prospěšné práce zvažuje radnice také možnost využití brigádníků.

ROŽNOV PŘIHODÍ PŮL MILIONU NAVÍC

O půl milionu korun více, než vloni, dají do údržby více než 101 kilometrů silnic, 52 kilometrů chodníků, pěti hektarů zpevněných ploch a parkovišť a 55 běžných metrů schodů v Rožnově pod Radhoštěm.

„Zatímco pro rok 2019 to bylo tři a půl milionu, na kalendářní rok 2020 jsou v rozpočtu čtyři miliony. Je ovšem potřeba připomenout, že minulou zimu, která byla sněhově velmi nadstandardní, bylo rozpočtovým opatřením přidáno na zimní údržbu 1,1 milionu,“ řekla vedoucí odboru správy majetku rožnovské radnice Michaela Hanzl.

V MEZIŘÍČÍ NA SYPAČE DOHLÍŽÍ POMOCÍ GPS

Plánem zimní údržby se od začátku listopadu řídí také ve Valašském Meziříčí. V platnosti bude až do 31. března příštího roku.

„Komunikace a chodníky v centru města, u škol a školek či v trase MHD odklidíme či posypeme primárně. Poté se nasazuje technika a lidé v dalších částech města,“ uvedla Dagmar Hermannová, referentka odboru komunálních služeb MěÚ Valašské Meziříčí.

Vozy zimní údržby v Meziříčí již několik let disponují vozidla zimní údržby přístrojem s GPS, který předává data i do počítače.

„Známe tak jejich pohyb a s určitostí dokážeme také říct, který stroj měl například zapnutý sypač nebo spuštěnou radlici,“ vysvětlila místostarostka Zdislava Odstrčilová.