Kropení pomáhá také snižovat jedovatý přízemního ozon, který se vytváří z rozpálených výfukových zplodin.