Tříkrálová sbírka, pořádaná Charitou Česká republika, se letos na celostátní úrovni koná podvacáté. Před odchodem do vsetínských ulic a domácností se dostalo vsetínským skupinám požehnání v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Horním Městě ve Vsetíně.

Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí v Česku. Její výtěžek půjde na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Kromě příspěvků v hotovosti do zapečetěných kasiček dobrovolníků mohou lidé darovat peníze i formou dárcovských SMS nebo je poslat na účet.

Dary od obyvatel vybírají koledníci organizovaní do skupinek, přičemž jejich obvyklé uspořádání představují tři koledníci v dětském věku, coby Tři králové, a jejich dospělý doprovod vybavený od pořádající charity průkazem koledníka. „Letos půjdu koledovat poprvé. Jsem na to moc zvědavá a těším se,“ řekla dvanáctiletá skautka Maruška ze Vsetína.