Stavbu, které ještě před několika lety hrozilo zřícení, opravili z velké části svépomocí místní farníci, rodáci a členové Valašské nadace.

V tomto týdnu dům od představitelů Valašské nadace převzal duchovní správce farnosti ve Francově Lhotě Stanislav Zatloukal. Při této příležitosti nad dveře jedné z místností pověsil kříž, který před lety zůstal v chátrajícím domě po posledních obyvatelích, konkrétně po neteři kardinála Trochty Jarmile Hyžákové.

Francolhotské farnosti se podařilo vykoupit dům slavného rodáka v roce 2007 zhruba za 700 tisíc korun. Podařilo se to z velké části díky sbírce, do níž místní lidé i firmy věnovali přibližně 400 tisíc. „Zhruba sto let starý dům z nepálených cihel byl tehdy prakticky na spadnutí, v dezolátním stavu. Krovy byly svázané lany, aby se nerozpadly," přiblížil Alois Tkadlec z Valašské nadace, který dostal na starost opravu domu.

Bylo nutné přistoupit ke kompletní rekonstrukci včetně podřezání a odizolování stavby, uložení odvodňovacích drenáží, nových rozvodů elektřiny a vody i venkovních úprav. „Velkou pomocí nám byli zedničtí učni ze středního odborného učiliště ve Valašských Kloboukách. Odvedli zde velký kus práce," ocenil Alois Tkadlec.

Množství brigádnických hodin ale při opravách strávili také místní lidé. „Naším cílem bylo přiblížit se co nejvěrněji původnímu stavu domu," doplnil Josef Kliš z Valašské nadace. Podle jeho slov odvedli dobrovolníci na stavbě práci za více než dva miliony korun. Zapojily se také vesnice Francova Lhota a sousední Valašská Senice, když věnovaly dřevo na vybudování střechy.

Práce na domě však ještě nekončí. Farnost získala půlmilionovou dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu. V plánu je vybudování sociálního zařízení, zajištění bezbariérového přístupu a také uzpůsobení jedné místnosti do podoby muzea kardinála Trochty. „V dalších místnostech vznikne zázemí pro společenské akce," uvedl duchovní správce farnosti Stanislav Zatloukal.