Nepsané pravidlo ukládá dostavit se v neobvyklém úboru. Všichni, učitele nevyjímaje, přišli do hutě meziříčské sklářské školy v pyžamu nebo noční košili a županu, někteří i s plyšáky pod paží. Slavnostní pasování nováčků mohlo začít…

Nejprve sborově slíbili, že budou poctivě studovat, rozvíjet svůj talent a vzorně reprezentovat školu. Poté jednotlivě vystoupili na pódium, poklekli a za současného poklepání sklářskou píšťalou na rameno a hučení vytápěné pece v pozadí svůj slib potvrdili. Na čtyřicet studentů různých oborů se stalo právoplatnými příslušníky své alma mater.

„Bylo to veselé, pasování se mi líbilo,“ uvedl Matija Jankovič, jenž si jako jediný z nováčků vybral obor hutní a uměleckořemeslné zpracování skla. „Maminka hodně kreslí a pracuje s keramikou. Mě zaujalo sklo. Těším se, až ho budu tvarovat. Chci být slavný sklář,“ prozradil student, jehož vzorem je uznávaný umělecký sklář Martin Janecký, působící ve Spojených státech amerických.

S nově přijímanými studenty měla premiéru také rozšířená školní pec Flórinka. „Tavíme v ní první sklovinu od nedávno dokončené úpravy,“ informovala ředitelka Dana Budayová.

Práce trvaly dva měsíce a spočívaly ve výměně obou tavicích pánví za větší, které už nejsou ručně, nýbrž strojově vyrobené. „Odpadne tím nutnost měnit pánve během školního roku. Zvýší se i množství vytavené skloviny, které studentům naší školy a Fakulty multimediálních studií ve Zlíně umožní tvořit větší díla,“ vysvětluje přínos ředitelka. Úpravy přišly na necelé dva miliony korun. Škola je zaplatí z evropských fondů.