Původní most na silnici III. třídy v Pluskovci byl ve velmi špatném technickém stavu. Na sedmibodové stupnici, na níž ŘSZK stav mostů hodnotí, mu patřila šestá – tedy druhá nejhorší – příčka.

„Původní most byl proto odstraněn a nahrazen novým s délkou přemostění 6,1 metru,“ uvedl ředitel ŘSZK Bronislav Malý.

Součástí stavby byla také úprava navazujících částí silnice v délce padesáti metrů, napojení místní komunikace a sjezdů či vybudování nových chodníků. Stavba si vyžádala úplnou uzavírku silnice, motoristé využívali provizorního přemostění potoka.