Opětovné hnízdění sokola stěhovavého v Beskydech potvrzuje sledování, na němž se společně podílí odborníci ze vsetínského Muzea regionu Valašsko, Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) a Lesů České republiky.

„Od roku 2017 po půlstoletí trvající přestávce evidujeme každoročně zahnízdění jednoho páru sokolů. Letos ale v Beskydech zahnízdily dokonce tři páry, jež odchovaly celkem devět mláďat,“ uvedl Václav Tomášek z AOPK.

Podle jeho slov šlo o úctyhodný výkon.

„V době, kdy sokoli seděli na vejcích, napadlo dvacet centimetrů sněhu a teploty opakovaně klesaly pod bod mrazu,“ přiblížil Tomášek.

Jeden z párů měl ve svém hnízdě čtyři mláďata (3 samice, 1 samec), další pár odchoval 3 malé opeřence (1 samice a 2 samci) a třetí pár odchoval jen dvě mláďata kvůli náhradnímu hnízdění (1 samec a 1samice).

Odborníci všechna mláďata okroužkovali klasickými hliníkovými kroužky na pravou nohu, také jim odebrali vzorek DNA pro Genetickou banku Muzea regionu Valašsko. Ta je zapojená do sítě Národní genetické banky živočichů při Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR.

„Sleduje genetickou diverzitu populací všech druhů živočichů v ČR a uchovává jejich unikátní DNA ve speciálních mrazících boxech. Z genetických vzorků se bude také zjišťovat, zda se do Beskyd sokoli dostali z Polska, Jeseníků nebo ze Slovenska,“ vysvětlil Zdeněk Tyller z Muzea regionu Valašsko.

Na levou nohu pak mláďata dostala odečítací kroužky s trojpísmennými kódy AKD – AKL.„Díky nim budeme získávat zpětná hlášení a nadále sledovat osudy ‚našich‘ letošních mláďat. Snad se dozvíme, kam se vydají na svoji životní cestu a jak vysokého věku se případně dožijí. Přejeme jim šťastný let,“ dodal Václav Tomášek z AOPK.

DDT – je aromatická halogensloučenina (organochlorid). V čisté formě se jedná o bezbarvý nebo bílý krystalický prášek, velmi slabé aromatické vůně, velmi špatně rozpustný ve vodě, ale dobře rozpustný v některých organických rozpouštědlech, například v tucích. Je jedním z nejstarších a nejznámějších insekticidů. Z důvodu nepříznivého vlivu na životní prostředí byl od konce 60. let 20. století v řadě zemí postupně zakazován. Zdroj: Wikipedie