Myslivci sice hlásí rekordní odstřely černé zvěře, celkový počet se jim ale redukovat stejně nedaří. „Mají s tím problém hlavně dědiny, kde mají kukuřičná pole. Teď tam mají divočáci žně. V zimě se to zase všechno houfně stěhuje zpět do lesů," říká Marcela Holcová ze Vsetína, která se věnuje myslivosti.

Právě rozmach pěstování energetických či technologických plodin se před lety podepsal na značném rozšíření černé zvěře. „Ta se nejprve část roku schovává v řepkových polích, a když odrostou, přesune se zase na další část roku do kukuřice. V hustém porostu má výborný úkryt a dostatek potravy," vysvětlil nedávno ředitel Agrární komory Valašska Josef Radílek s tím, že problémy zaznamenávají zemědělci na Kelečsku, v okolí Zašové, Ratiboře a také zčásti na Horním Vsacku.

Podle viceprezidenta Agrární komory ČR Jindřicha Šnejdrly prozatím není situace tak vážná jako v českých krajích. Nicméně problémy se regionu nevyhýbají. „Podmínky, na základě kterých se černá zvěř nekontrolovaně množí, máme i na Valašsku," řekl Šnejdrla.

Černá zvěř má podle něj v regionu dostatek potravy a dobře prospívá. „Jedna bachyně je schopná mít i osm selat. Navíc dnes už i selata mají selata. Začíná se to vymykat kontrole," uvedl.

Selata mají selata…

Škody v regionu na straně zemědělců i nimrodů jdou do stovek tisíc korun.

„Jsou to statisíce v rámci jednoho podniku a miliardy v rámci celé republiky," vyčíslil Šnejdrla. Sám působí ve valašskomeziříčském zemědělském družstvu Agrotech, které hospodaří asi na 1250 hektarech půdy.

„Škody se pohybují na úrovni sto až sto padesáti tisíc korun ročně. A to se myslivci snaží zvěř střílet a dopady tlumit," přiblížil.

Podle něj je třeba přistoupit i k radikálním zásahům.

„Někomu se to nemusí líbit, ale je třeba začít lovit i bachyně. Při současném vývoji bude jinak za tři až čtyři roky více divokých prasat než domácích. To není nadsázka, ale objektivní popis reality," zdůraznil Jindřich Šnejdrla.

Myslivci se s návrhem na střílení bachyní jen těžko ztotožňují. Přijde jim neetické a kruté. Navíc ne vždy vhodné. „Pokud k tomu myslivce nikdo nepřinutí, tak to dělat nebudou. Ale možná se bez toho nepohneme kupředu," připustil Michal Zubíček, předseda Okresního mysliveckého spolku Vsetín.

Černá zvěř se utěšeně množí, nelze přitom říci, že by myslivci zaháleli. Na čekané tráví desítky a desítky hodin. Jen na Valašsku za loňský rok ulovili střelci více než tisíc divočáků. „To je historicky druhý největší úlovek vůbec," zdůraznil Michal Zubíček s tím, že běžně se počet střelených kusů pohybuje mezi třemi až pěti sty. Ještě výrazněji je nárůst počtu patrný na celorepublikových číslech. Zatímco v roce 1967 myslivci v ČR ulovili 4 tisíce divočáků, o deset let později už to bylo čtyřikrát více. V roce 1987 pak skolili 37 tisíc divokých prasat, v roce 1997 dvaačtyřicet tisíc.

Za dalších deset let v roce 2007 už se počet střelených kusů rovnal 120 tisícům. „A vloni, o dalších pět let později, se v celé republice ulovilo sto osmdesát čtyři tisíc divočáků," ilustroval další strmý nárůst Michal Zubíček.

Právě v poslední dekádě se přitom podle něj na katastrofálním nárůstu počtu divočáků výrazně projevila dotační politika EU a státu. Zvýhodnění se dočkaly zmiňované technologické plodiny a ruku v ruce s touto skutečností přišla změna krajiny. „Je to pochopitelné. Zemědělci se chovají racionálně. Na obilninách by nikdy nevydělali tolik, kolik jim přinese pěstování řepky či kukuřice, kterou od nich vykoupí nějaká bioelektrárna," řekl Michal Zubíček.

Vzrostlá řepka či kukuřice je ovšem pro černou zvěř dokonalý, bezpečný úkryt. Zvěř vyjde z lesa rovnou do navazujícího pole už na jaře a vydrží zde až do sklizně. „Prase divoké je mimořádně plaché a zároveň velmi chytré zvíře. V lese jej neustále ruší houbaři, pejskaři a podobně. Nemá proto důvod pole vůbec opouštět," přiblížil Zubíček.

Nimrodi musí změnit způsob lovu

Podle něj je nezbytné, aby myslivci a zemědělci spolupracovali. „Pokud nebudou mezi lesem a poli zřízené alespoň takzvané bio pásy například s pohankou nebo nižším porostem, jsou divočáci mysliveckým způsobem prakticky nezlikvidovatelní," řekl Michal Zubíček.

Příliš prostoru navíc myslivcům nedávají ani současné zákony. Ty například stanovují, že dospělou černou zvěř je možné lovit jen v těch honitbách, kde je více než 500 hektarů souvislého lesa. Tuto podmínku však na Valašsku splňují možná tři či čtyři honitby.

Určité změny má přinést novela vyhlášky o době a způsobu lovu, která začne platit v příštím roce a umožní lovit černou zvěř celoročně a bez ohledu na věk. Myslivci budou nově moci používat také výbavu pro noční vidění.