„Myslím, že na stránkách měst by tento prvek neměl chybět. Člověk pak vidí, nakolik se ostatní zajímají o dění ve městě. Když se pak do diskuse zapojuje třeba i starosta, dává to lidem poct, že úředníkům nejsou názory druhých ukradené,“ zmínila Petra Ticháčková z Uherského Hradiště, která se občas do diskusí zapojuje.

Zapravdu jí dává i vedoucí brodského oddělení informatiky Kamil Válek. Fórum ve městě funguje zhruba osm let. Za tu dobu se jednoznačně ukázalo jako přínosné.

„Objevuje se v něm řada věcných podnětů. Velkou výhodou je, že se k problémům vyjadřuje víc lidí. Získáváme tak ucelenější obraz situace. Dobrým příkladem je diskuse kolem skateboardového hřiště, které se účastnili lidé z okolních domů i samotní sportovci,“ poznamenal Válek.

I na brodském fóru se ale objevují agresivní, vulgární či nesmyslné příspěvky. Postupem času jich ale podle informatika začalo ubývat. Dnes tak převážnou část debaty tvoří věcné příspěvky.

„Diskusi moderujeme. To znamená, že před vydáním každý text kontroluje pověřená osoba. Snažíme se ale vydávat všechno. Výjimkami jsou opravdu jen příspěvky, které někoho přímo napadají. Vulgarismy nahrazujeme křížky,“ upřesnil Válek.

O zrušení fóra v Brodě nikdy neuvažovali. Když lidem jednou možnost diskutovat dali, nechtějí jim ji zástupci města brát. Ke stažení debaty naopak před několika měsíci přistoupili zástupci Uherského Ostrohu. Důvodem jim k tomu byly právě nevhodné příspěvky.

„Začaly se tam objevovat anonymy a na ty se nedá reagovat. Je to vždycky pár oslů, kteří fórum úplně zničí. Myslím, že nejsme jediné město, které proto fórum zrušilo,“ podotkl ostrožský starosta Vlastimil Vaněk.

Přesto chce debatu v nejbližší době znovu zavést. Bezejmenné „výkřiky“ se ale podle něj budou bez váhání mazat. „Nebráním se ani kritice. Je to věc, která k životu ve městě patří. Pokud je věcná, mám ji naopak rád,“ dodal starosta.

Zřízení diskuse na webu města se brání například zastupitelé Hluku. Shodli se na tom při společném jednání. „Po zkušenostech ostatních obcí jsme to jednoznačně zavrhli. Díky pár anonymům by se to mohlo lehce zvrhnout. V dohledné době tedy fórum neplánujeme,“ prozradil hlucký starosta Jan Šimčík.