„Součástí slavnostního otevření bude prezentace fotografií z průběhu stavby, poděkování dárcům, společný přípitek a samozřejmě prohlídka domova,“ přiblížila Marta Vodáková ze vsetínské Diakonie.

K nahlédnutí budou jednotlivé pokoje budoucích klientů i společné prostory a zázemí domova.

Výstavba domova Vyhlídka začala v květnu 2017. Vedení Diakonie se pro jeho vybudování rozhodlo kvůli neustále se zvyšující poptávce po pobytu v domovech pro seniory.

„Kapacity obou našich domovů (Domov Jabloňová a Harmonie - pozn. redakce) jsou naprosto naplněné. Poptávka po volných místech roste v přímé úměře stárnutí populace. Proto jsme se rozhodli napnout síly k rekonstrukci již třetí budovy na Vsetíně, a tak umenšit počet neuspokojených žádostí o pobyt v tomto typu zařízení,“ vysvětlil ředitel Diakonie Vsetín Dan Žárský.

Náklady na rekonstrukci budovy se vyšplhaly na 45 milionů korun. Velkou část pokryly dotace a dary. Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo 24,5 milionu, Zlínský kraj 3 miliony, město Vsetín 2 miliony a dalších 2,8 milionu přispěla Diakonie ČCE.

„Pro podporu projektu jsme se obraceli i na firmy a individuální osoby. Doposud jsme od pětašedesáti dárců získali téměř osm a půl milionu korun. Velmi si jejich důvěry vážíme a spolu s nimi sdílíme radost z díla, které má celospolečenský přínos pro náš region,“ poděkoval ředitel Žárský.