Příslibem větší otevřenosti reagovala chemička na dopis meziříčského starosty Jiřího Částečky. „Informovanost budeme řešit na třech úrovních,“ přislíbil generální ředitel Zbyněk Průša. „Jsme připraveni poskytovat základní informace o našem výrobním programu, zpracovávaných a vyráběných látkách, výrobních procesech a riziku, které představují pro zdraví obyvatel a životní prostředí,“ dodal ředitel.

Další úroveň podle jeho slov znamenají informace o činnostech, které by mohly způsobit krátkodobé zhoršení životního prostředí, především kvality ovzduší.
Jak uvedl mluvčí radnice Josef Beneš, mělo by se jednat například o uvádění zařízení do provozu, mimořádné nebo vynucené opravy a čištění zařízení nebo provádění běžných činností za nepříznivých klimatických podmínek. „K předávání informací dojde s okamžitou platností,“ konstatoval včera mluvčí.

Společnost Deza se zavázala informovat veřejnost také o výjimečných stavech, kdy dojde například k úniku dýmu, chemických nebo zapáchajících látek do ovzduší. „Informaci sdělíme odboru životního prostředí městského úřadu, který zajistí její předání veřejnosti,“ uvedl ředitel Průša.

Závažné havárie bude chemička řešit v souladu s vnějším havarijním plánem. Ten jí ukládá povinnost informovat kromě vedení města rovněž referenta pro krizové řízení, hasiče, policii a samozřejmě také další složky integrovaného záchranného systému.

„Závazek lepší informovanosti považuji za první krok na cestě ke zlepšení celkového stavu,“ konstatoval starosta Částečka s tím, že jej k oslovení generálního ředitele Dezy vyzvala městská expertní komise pro životní prostředí.

Dalším krokem by mělo být dokončení procesu hermetizace výroby v Deze. „Za následekmámít výrazné snížení úniků znečišťujících nebo zapáchajících látek,“ doplnil mluvčí meziříčské radnice Beneš.