Podle vyjádření vedení města i zástupců společnosti Deza nemá převod podílu znamenat zvyšování cen tepla pro odběratele.

Zhruba třetinový obchodní podíl v CZT nabídla nejprve městu pardubická firma EVČ za 17 milionů korun. Podle ustanovení společenské smlouvy má totiž radnice předkupní právo. Valašské Meziříčí přitom již nyní drží v CZT pětatřicetiprocentní podíl. „Dalších dvacet procent kontroluje společnost RWE Energo, s. r. o. a Stavební a bytové družstvo Valašské Meziříčí vlastní jedenáct procent," připomněla mluvčí meziříčské radnice Renata Votrubová.

Po dlouhé debatě se meziříčští zastupitelé usnesli, že radnice nevyužije nabídky předkupního práva a podpoří návrh na převod podílu na společnost Deza.

„Hlavním důvodem je nevýhodná společenská smlouva, která ani při zvýšení obchodního podílu z nynějších 35 na 69 procent nezajistí městu rozhodující slovo," vysvětlila Renata Votrubová. Z přítomných dvaceti zastupitelů nakonec hlasovalo pro návrh sedmnáct členů, tři se zdrželi. „V tuto chvíli je to dobrý krok. Vstup silného partnera byl potřebný," vyjádřil podporu rozhodnutí zastupitel Karel Mikuš (BEZPP).

Společnost Deza zastupoval na jednání městských politiků její výrobní ředitel Pavel Pustějovský.

Podle něj chce firma odběratelům i nadále zajistit příznivé ceny tepla a zabránit jejich odklonu od centrálního zásobování. „Nákup obchodního podílu se nepromítne do ceny tepla," přislíbil Pavel Pustějovský.

Ceny příznivé pro odběratele si přeje také starosta Valašského Meziříčí Jiří Částečka. „Zájmem města je nachystat společnost, která zajistí našim odběratelům nejnižší cenu v širokém okolí," komentoval rozhodnutí zastupitelstva Jiří Částečka. Převod podílu v CZT na Dezu ještě musí odsouhlasit všichni společníci.

CZT Valašské Meziříčí je od roku 2000 největším dodavatelem tepla a teplé vody na území města. Společnost dodává teplo 175 odběratelům do 192 odběrných míst.

Délka horkovodních rozvodů je více než 17 kilometrů. Hlavním dodavatelem páry pro soustavu CZT je od roku 2000 právě společnost Deza. Ročně jí dodává přibližně za 67 milionů korun bez daně.