Další desítky milionů putují do místních firem, které pro Dezu zajišťují údržbu, úklid či ostrahu. Státu společnost za posledních pět let odvedla na daních čtyři sta milionů korun. Sponzoruje projekty města, občanských sdružení, ekologických organizací. O tanci kolem zlatého telete se přesto téměř nikdy nemluví. „Když se o chemičce píše, pak vždy ve vztahu k jejímu vlivu na zdraví obyvatel a na životní prostředí, říká s povzdechem generální ředitel společnosti Deza Zbyněk Průša.

Deza neustále opakuje, že investuje stovky milionů korun do omezení vypouštění rakovinotvorných látek do ovzduší. I přesto firma už několik let vede celorepublikový žebříček znečišťovatelů. Jak si takovou schizofrenii podle vás vyloží třeba obyvatel Valašského Meziříčí? Logicky vzato: buďto stále investujete málo, nebo staré provozy opravujete pomalu…

Do snižování emisí investovala Deza od roku 1993 už 2,6 miliardy korun. Pro ochranu životního prostředí používáme nejmodernější technologie, které jsou ve světě k dispozici. Jediné, co nám ještě v této oblasti zbývá dokončit, je utěsnit zásobníky na dehet a naftalen. A to chceme zvládnout nejpozději do příštího roku. Pak už lidé nebudou obtěžováni ani rakovinotvornými látkami, ani zápachem.

Přes oněch 2,6 miliard korun jste na špici znečišťovatelů­. Jakto?

Vyjádření škodlivých dopadů z naší činnosti a jejich objektivního srovnávání je složitou záležitostí. Vedeme jen žebříčky, kde se udávají průmyslové hodnoty. Je ale řada subjektů a řada oblastí, které co do znečištění ovzduší předčí Dezu. Například automobilová doprava nebo lokální topeniště. Vždycky říkám, že se na kruhovém objezdu u Panáčka nadýcháte více škodlivých aromátů z výfuků, než naši operátoři na benzolce, kde se tyto látky vyrábějí. Zároveň si nedokážu ani představit, kolika těchto nebezpečných látek se musí lidé nadýchat z lokálních topenišť, kde se spaluje kdeco. Třeba i plastové lahve naplněné vyjetým olejem.

Kdy tedy podle vás přestane Deza vévodit žebříčku, jak vy říkáte, průmyslových znečišťovatelů? Máte zpracován nějaký výhled?

Už příští rok zabráníme tomu, aby emise unikaly do ovzduší. Dostaneme se téměř na nulu. Nicméně žádná technologie není stoprocentní. Minimální zápach tady bude vždycky. Kdybychom dělali voňavky, voněli bychom.

Ekologové si často stěžují na fakt, že byla chemička z historického hlediska špatně postavena. Stojí ve městě ve špatně větrané kotlině. Nikdy vás nenapadlo alespoň některý z provozů přestěhovat mimo Valašské Meziříčí?

Nikdy jsem nechápal, proč minulé vlády v padesátých letech rozhodly, aby se chemička přestěhovala v rámci industrializace z Ostravy do Valašského Meziříčí. Regionu to ale hodně pomohlo. Nedovedu si představit, z čeho by jinak žil. Necháváme tady stovky milionů na mzdách a tyto peníze končí u drobných podnikatelů a v infrastruktuře… Kdybychom ale tohle pominuli, z ekonomických důvodů je nereálné podnik přestěhovat.

Pokud už jsem zmínila ekology, tak ti z Valašského Meziříčí si stěžují, že s nimi nekomunikujete. Je to pravda?

Ne, není to pravda. Je to naopak. My jsme od roku 2000 do roku 2006 Český svaz ochránců přírody ve Valašském Meziříčí sponzorovali. Na ekologické aktivity jsme jim dali celkem 413 tisíc korun. Pak jsme jim ale peníze dávat přestali. V tisku se totiž začaly objevovat jejich tendenční interpretace vybraných kauz. Stále ale ochranáře zveme, aby se přesvědčili, jak jsme pokročili v ekologických programech, ale oni sem nechodí. Narozdíl od občanských a místních sdružení nebo od zastupitelů a radních.

Deza je lidmi negativně vnímána také kvůli různým incidentům při výrobě chemikálií, třeba kvůli výbuchům či drobným požárům. Loni v březnu hasiči likvidovali velký požár v Otrokovicích, minulé pondělí se ozval výbuch ve Valašském Meziříčí. Co dělá firma pro to, aby se tyto události neopakovaly?

Drobným technologickým haváriím nezabráníte nikdy. Máme ale zpracovaný havarijní plán, který je k nahlédnutí na místní radnici. Spolupracujeme také s integrovanou záchrannou službou. Vezměte si třeba pondělní událost. Došlo k téměř banální věci. Na reaktoru jedné z provozoven se protrhla membrána. To ale aktivizovalo celý záchranný systém. Přijelo osm zásahových vozů se šesti jednotkami profesionálních záchranářů i dobrovolníků. A to přesto, že drobný požár stihli za malou chvíli zlikvidovat naši hasiči. Na tomto případu vidíte, jak je náš havarijní systém propracovaný.

Konkurenční firmy v okolí se chlubí tím, že jim v boji se snižováním emisí pomáhají evropské dotace. Kolik peněz na zabezpečení provozu a snížení emisí se podařilo sehnat vám?

Do ekologizace výrob jsme z evropských peněz investovali od roku 2008 jen něco přes deset milionů korun. Pro tyto účely využíváme především vlastní finance.

Profil společnosti

Chemička Deza je zpracovatelem surového benzolu a surového dehtu, což jsou vedlejší produkty vznikající při výrobě koksu z černého uhlí. Svou zpracovatelskou kapacitou 160.000 tun/rok surového benzolu a 450.000 tun/rok surového dehtu patří mezi významné podniky v uvedeném oboru na světě.